Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 28- 2022. 10. 28

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.28.

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények 2022. évi költségvetésének összevont)

„a) bevételi főösszegét 1 103 099 720 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 1 103 099 720 Ft összegben állapítja meg.”

2. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

15. melléklet

13. melléklet

16. melléklet

14. melléklet

19. melléklet