Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.28.

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet Mány Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek: a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda), a Mányi Önkormányzati Konyha (a továbbiakban: Konyha), a Mányi Községi Művelődési Ház (a továbbiakban: Művelődési Ház) és a Mányi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal)

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda, a Konyha, a Művelődési Ház, a Polgármesteri Hivatal 2021. évi összevont

a) költségvetési bevételi főösszegét 1 005 068 330 Ft-ban,

b) költségvetési kiadási főösszegét 719 344 041 Ft-ban,

c) záró pénzkészletét 295 475 834 Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat

a) költségvetési bevételi főösszegét 795 053 292 Ft-ban,

b) költségvetési kiadási főösszegét 523 694 766 Ft-ban,

c) záró pénzkészletét 281 091 649 Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az Óvoda

a) költségvetési bevételi főösszegét 100 936 186 Ft-ban,

b) költségvetési kiadási főösszegét 93 371 069 Ft-ban,

c) záró pénzkészletét 7 565 117 Ft-ban

hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Konyha

a) költségvetési bevételi főösszegét 45 353 956 Ft-ban,

b) költségvetési kiadási főösszegét 43 112 473 Ft-ban,

c) záró pénzkészletét 2 239 905 Ft-ban

hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a Művelődési Ház

a) költségvetési bevételi főösszegét 8 596 940 Ft-ban,

b) költségvetési kiadási főösszegét 8 030 837 Ft-ban,

c) záró pénzkészletét 576 103 Ft-ban

hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal

a) költségvetési bevételi főösszegét 55 137 956 Ft-ban,

b) költségvetési kiadási főösszegét 51 134 896 Ft-ban,

c) záró pénzkészletét 4 003 060 Ft-ban

hagyja jóvá.

4. § (1) A 3. §-ban megállapított főösszegen belül a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1., 2., 3. mellékletek tartalmazzák.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek és kiadások kormányzati funkciónkénti bontását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A 2021. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulások elszámolását a 28. melléklet tartalmazza.

5. § A 2021. évi költségvetési létszámkeret alakulását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat által elvégzett felhalmozási (beruházási és felújítási) kiadásokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

7. § Az általános- és céltartalékokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 8. melléklet és 9. melléklet mutatja be, melyek esetünkben nemlegesek.

9. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programokat a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

10. § A hitelek kimutatására a rendelet 11. melléklete szolgál, mely esetünkben nemleges.

11. § Az irányító szervi támogatásokat a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális jellegű ellátások alakulását a rendelet 13. melléklete mutatja be.

13. § Az átadott-átvett pénzeszközöket a rendelet 14. melléklet és 15. melléklet részletezi.

14. § A helyi adók és az átengedett központi adók jogcímenkénti alakulását a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

15. § A pénzmaradvány kimutatására a rendelet 17. melléklete szolgál.

16. § Az Önkormányzat és intézményei eredménykimutatását a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek nyilvántartása alapján 2021. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonmérlegét a rendelet 19. melléklete tartalmazza.

18. § A pénzeszközök változásának bemutatására a rendelet 20. melléklete szolgál.

19. § A többéves kihatással járó döntéseket a rendelet 21. melléklete tartalmazza.

20. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 22. melléklete tartalmazza.

21. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a rendelet 23. melléklete mutatja be.

22. § Az Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a rendelet 24. melléklete és 25. melléklete mutatja be.

23. § A Polgármesteri keret felhasználását a rendelet 26. melléklete tartalmazza.

24. § A Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználását a 27. melléklet mutatja be.

3. Záró rendelkezések

25. §1

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 25. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.