Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2023. 01. 27

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

2023.01.27.

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3),(4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el.

1. § Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) 2023. évben a köztisztviselői illetményalapot 57.600,- Ft-ban határozza meg.

2. § (1) A képviselő-testület a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítést állapít meg.

(2) A képviselő-testület a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítést állapít meg

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.