Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 01

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.01.

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiség bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2016 (III.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet
Mány Község Önkormányzata tulajdonában álló bérlakások bérleti díja

A bérlet jellege

Bérleti díj (m2/Ft/hó)

Komfortos lakások

Összkomfortos lakások

Szociális alapú bérlet

400

430

Költségelvű bérlet

510

600

Piaci alapú bérlet

860

1080