Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 28

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.28.
a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–14. melléklethez
A helyi önkormányzat az éves költségvetési rendeletében foglaltakat, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra, módosíthatja bevételi és kiadási előirányzatonként.
Az önkormányzat által elfogadott 2022. évi költségvetési rendelet előirányzatait befolyásoló, év közben hozott képviselő-testületi döntések születtek, valamint a jogszabályi előírások is befolyásolták a kiadási és bevételi előirányzataink alakulását, ezért szükséges a 2022. évi költségvetési rendelet módosítása.