Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi építési szabályzatról

Hatályos: 2023. 02. 25

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.25.
a helyi építési szabályzatról
Végső előterjesztői indokolás
A Képviselő-testület az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a régi rendelet hatályon kívül helyezésével a helyi építési szabályzatról új rendeletet alkotott a szakigazgatási hatóságok véleményének kikérésével.