Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (V.31..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 31- 2016. 05. 30

Zichyújfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.


  1. §  A képviselő-testület az önkormányzat 2015.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét nem módosítja, változatlanul 124.075 ezer Ft-ban állapítja meg.


  1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, a 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, a 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete az 5. melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete, a 6. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete, a 7. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete, a 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


  1. § Ez az önkormányzati rendelet 2016. május 31-én, 19 órakor lép hatályba és hatálybalépését követően hatályát veszti.


        Füzesiné Kolonics Ilona                                                       Dr. Berzsenyi Orsolya

                           polgármester                                                                           jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2016. május 31-én kihirdettem.

                                                                            Dr. Berzsenyi Orsolya

                                                                           jegyző

Mellékletek