Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 31

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ (1) Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat

      bevételeit az 1.  melléklet szerint                               130.825 ezer forintban,

kiadásait az 2.  melléklet szerint                                103.079 ezer forintban hagyja

jóvá.


  1. Az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát a 3. melléklet szerint 27.746 ezer forintban hagyja jóvá.


2.§ Az önkormányzat 2015. évi mérlegbeszámolóját a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.3.§ (1) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

  1. Az önkormányzat éves költségvetési teljesítéséről szóló költségvetési jelentést a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
  2. Az önkormányzati hitelek állományainak bemutatását hitelezők és lejárat szerint a 7. melléklet tartalmazza.
  3. A tényleges létszámadatokat önkormányzati szinten és költségvetési szervenként a 8. melléklet tartalmazza.
  4. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
  5. Az önkormányzat folyamatban lévő projektjeinek kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
  6. Az önkormányzat 2015. december 31-én fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.


                                                               Záró rendelkezések


4.§ (1) Ez a rendelet 2016. május hónap 31. napján, 19 óra 30 perckor lép hatályba.

     (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet.
Füzesiné Kolonics Ilona                                                        Dr. Berzsenyi Orsolya

         polgármester                                                                          jegyző


A rendelet 2016. május 31-én kihirdettem.                                                                                                       Dr. Berzsenyi Orsolya

                                                                                                                  jegyző

Mellékletek