Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (IX.29.) önkormányzati rendelete

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2016. 09. 30- 2017. 11. 14

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §  Helyi népszavazást a település választópolgárai legalább 25 %-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


2. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) 1

                          Füzesiné Kolonics Ilona                                       dr. Berzsenyi Orsolya

                                polgármester                                                            jegyző

Záradék: Kihirdetve 2017. március 31. napján.

                                                                                                    dr. Berzsenyi Orsolya

                                                                                                               jegyző


                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 3/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. április 1-jétől.