Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 11/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01- 2018. 01. 01

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 11/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 1

2018.01.01.

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 18/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 18/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) az alábbi 3/A §-sal egészül ki:

3/A § A Htv. 11/A § alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó.”

2. § Az Ör. az alábbi 4/A §-sal egészül ki:

4/A § Az adó alapja a 3/A § szerinti adókötelezettség esetén a reklámhordozó reklám közzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete.”

3. § Az Ör. az alábbi 5/A §-sal egészül ki:

5/A § Az adó évi mértéke reklámhordozó esetén 0 Ft/m2.”

4. § E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.