Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (III.31.) önkormányzati rendelete

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 5/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 01- 2017. 04. 01

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (III.31.) önkormányzati rendelete

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 5/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2017.04.01.

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 5/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése hatályát veszti.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. április 2. napjával.