Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 01- 2017. 04. 01

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2017.04.01.

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 25. §-a hatályát veszti.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. április 2. napjával.