Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (VI.1.) önkormányzati rendelete

Zichyújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 02- 2017. 06. 02

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (VI.1.) önkormányzati rendelete

Zichyújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2017.06.02.

Zichyújfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.08.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét nem módosítja, változatlanul 119.902 ezer Ft-ban állapítja meg.

2. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.08.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, a 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, az 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete a 6. melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete, a 7. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete, a 8. melléklet helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

3. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatálybalépését követően hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. június 3. napjával.