Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (VI.1.) önkormányzati rendelete

Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (VI.01.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 06. 02

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat

      bevételeit az 1.  sz. melléklet szerint                           119.295 ezer forintban,

kiadásait az 2. sz. melléklet szerint                              77.830 ezer forintban hagyja jóvá.


      (2) Az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát a 3. sz. melléklet szerint 41.465 ezer forintban hagyja jóvá.


2.§ Az önkormányzat 2016. évi mérlegbeszámolóját a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


3.§ (1) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat éves költségvetési teljesítéséről szóló költségvetési jelentést a 6. sz.

 melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzati hitelek állományainak bemutatását hitelezők és lejárat szerint a 7.sz. melléklet tartalmazza.

(4) A tényleges létszámadatokat önkormányzati szinten és költségvetési szervenként a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat folyamatban lévő projektjeinek kimutatását a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2016. december 31-én fennálló kötelezettségeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.


Záró rendelkezések


4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Füzesiné Kolonics Ilona                                                        dr. Berzsenyi Orsolya

         polgármester                                                                          jegyzőA rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

2017. június 1.                                                                                                       dr. Berzsenyi Orsolya

                                                                                                                  jegyző

Mellékletek