Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (XI.15.) önkormányzati rendelete

A hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól, az ezzel összefüggő többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

Hatályos: 2017. 11. 16

Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  E rendelet alkalmazásában

a) Hivatali helyiség: a 8112 Zichyújfalu, Kastélykert 1. címen levő tárgyalóterem.

b) Hivatali munkaidő: Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabály-zatában meghatározott munkarend.

2. § Házasságkötés hivatali munkaidőn kívül:

a) hétfői és szerdai napon: 16.00 órától 19.00 óráig,

b) keddi és csütörtöki napon: 16.00 órától 19.00 óráig

c) pénteki napon 12.00 órától 19.00 óráig,

d) szombati napon 9.00 órától 19.00 óráig 

tartható.

3. § (1) A többletszolgáltatási díj mértéke:

a) hivatali helyiségben és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén, általános forgalmi adó nélkül 5.000 forint,

b) hivatali munkaidőben és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén, általános forgalmi adó nélkül 5.000 forint

c) hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén, általános forgalmi adó nélkül 10.000 forint.


4. § (1) A többletszolgáltatási díjat banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással lehet megfizetni az önkormányzat OTP 11736082-15365604 számú számlájára, vagy közvetlenül a házipénztárba.

(2) A többletszolgáltatási díj megfizetését igazolni kell.

(3) A befizetett többletszolgáltatási díjat vissza kell téríteni a megfizető részére, ha

a) a házasságkötés lebonyolítása az önkormányzat hibájából meghiúsul.


5. § (1) Az anyakönyvvezetőt:

a) hivatali helyiségben és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén, nettó 10.000 forint,

b) hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén, nettó 12.000 forint díjazás illeti meg.


6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárások során kell alkalmazni.                                       Füzesiné Kolonics Ilona                                      dr. Berzsenyi Orsolya

                                              polgármester                                                           jegyző
Záradék: A rendeletet kihirdettem 2017. november 15. napján.


                                                                                                                   dr. Berzsenyi Orsolya

                                                                                                                              jegyző