Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (XI.15.) önkormányzati rendelete

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 11. 16

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról a következőket rendeli el:


1. §  Helyi népszavazást a település választópolgárai legalább 25 %-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


2. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

       (2) Hatályát veszti a 5/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges               választópolgárok számáról.

                                         Füzesiné Kolonics Ilona                                            dr. Berzsenyi Orsolya

                                                 polgármester                                                                 jegyző
Záradék: A rendeletet kihirdettem 2017. november 15-én.                                                                                                                           dr. Berzsenyi Orsolya

                                                                                                                                       jegyző