Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (II.26.) önkormányzati rendelete

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzügyi tárgyú és egyéb önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2018. 02. 26- 2018. 02. 26

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (II.26.) önkormányzati rendelete

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzügyi tárgyú és egyéb önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről1

2018.02.26.

Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008.(II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről.

2. § Hatályát veszti Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008.(IV.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetés végrehajtásáról.

3. § Hatályát veszti Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009.(III.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről.

4. § Hatályát veszti Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009.(IV.29.) önkormányzati rendelete a 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról.

5. § Hatályát veszti Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(III.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről.

6. § Hatályát veszti Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(IV.14.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról.

7. § Hatályát veszti Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről.

8. § Hatályát veszti Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról.

9. § Hatályát veszti Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

10. § Hatályát veszti Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról.

11. § Hatályát veszti Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.

12. § Hatályát veszti Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(V.06.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

13. § Hatályát veszti Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

14. § Hatályát veszti Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról.

15. § Hatályát veszti Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

16. § Hatályát veszti Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.20.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.

17. § Hatályát veszti Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(III.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.

18. § Hatályát veszti Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.

19. § Hatályát veszti Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

20. § Hatályát veszti Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(IX.01.) az állattartás helyi szabályairól szóló rendelete.

21. § Hatályát veszti a Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009.(XII.01.) a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus kapcsolattartásról

22. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. február 27. napjával.