Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (VII.20.) önkormányzati rendelete

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2020. (VII.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 20- 2020. 07. 20

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (VII.20.) önkormányzati rendelete

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2020. (VII.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 1

2020.07.20.

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület Zichyújfalu Községi Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 169.040.458.- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 138.524.255 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 155.195.861 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 16.671.606 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrás a 2018. évi tervezett maradvány, melynek összege 16.671.606 Ft”

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások áht.-n belül: 30.366.519 forint,

b) B3. Közhatalmi bevételek: 43.320.000 forint,

c) B4. Működési bevételek: 18.475.731 forint,

d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 255.000 forint,

Működési bevételek összesen: 92.417.250 forint.
e) B2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belül: 45.550.205 forint
f) B5. Felhalmozási bevételek: 556.800 forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
Felhalmozási bevételek összesen: 46.107.005 forint.
Finanszírozási bevételek: 30.516.203 forint.”

3. § A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 33.633.347 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.038.683 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 46.263.223 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.450.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 27.640.120 forint,

Működési kiadások összesen: 116.025.373 forint.
f) K6. Beruházások: 3.084.375 forint,
h) K7. Felújítások: 36.086.113 forint,
Felhalmozási kiadások összesen: 39.170.488 forint
Finanszírozási kiadások összesen 13.844.597 forint.”

4. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. július 21. napjával.