Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 28

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 1

2021.05.28.

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Zichyújfalu Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zichyújfalu Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület Zichyújfalu Községi Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 176.192.917 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 111.243.434 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 159.045.471 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 47.802.037 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrás a 2019. évi tervezett maradvány, melynek összege 47.802.037 Ft”

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások áht.-n belül: 37.337.107 forint,

b) B3. Közhatalmi bevételek: 40.350.000 forint,

c) B4. Működési bevételek: 17.305.224 forint,

d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

Működési bevételek összesen: 94.992.331 forint.
e) B2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belül: 14.951.103 forint
f) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.300.000 forint
Felhalmozási bevételek összesen: 16.251.103 forint.
Finanszírozási bevételek: 64.949.483 forint.”

3. § A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 33.495.597forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.437.188 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 45.207.553 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.100.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 8.432.870 forint,

Működési kiadások összesen: 93.673.208 forint.
f) K6. Beruházások: 13.183.818 forint,
h) K7. Felújítások: 52.188.445 forint,
Felhalmozási kiadások összesen: 65.372.263 forint
Finanszírozási kiadások összesen 17.147.446 forint.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. május 29. napjával.