Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

Hatályos: 2021. 09. 21

Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

2021.09.21.

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete „az egészségügyi alapellátásról” szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - „az egészségügyi alapellátásról” szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró alapellátást végző orvos és védőnő, „az egészségügyi alapellátásról” szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, valamint „az egészségügyben működő szakmai kamarákról” szóló 2006. évi XCVII. törvény 2. § d) pontjának db) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. Körzetek kialakítása

1. § (1) Zichyújfalu Község Önkormányzat a háziorvosi ellátásról egy körzetben gondoskodik. A háziorvosi ellátás körzete Zichyújfalu Község közigazgatási területére terjed ki.

(2) Zichyújfalu Község Önkormányzat a házi gyermekorvosi ellátásról egy körzetben gondoskodik. A házi gyermekorvosi ellátás körzete Zichyújfalu Község közigazgatási területére terjed ki.

(3) Zichyújfalu Község Önkormányzat a fogorvosi alapellátásról egy körzetben gondoskodik. A fogorvosi alapellátás körzete Zichyújfalu Község közigazgatási területére terjed ki.

(4) Zichyújfalu Község Önkormányzat a háziorvosi ügyeleti ellátásról egy körzetben gondoskodik. A háziorvosi ügyeleti ellátás körzete Zichyújfalu Község közigazgatási területére terjed ki.

(5) Zichyújfalu Község Önkormányzat a házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról egy körzetben gondoskodik. A házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás körzete Zichyújfalu Község közigazgatási területére terjed ki.

(6) Zichyújfalu Község Önkormányzat a védőnői ellátásról egy körzetben gondoskodik. A védőnői ellátás körzete Zichyújfalu Község közigazgatási területére terjed ki.

(7) Zichyújfalu Község Önkormányzat az iskola-egészségügyi ellátásról egy körzetben gondoskodik. Az iskola-egészségügyi ellátás körzete Zichyújfalu Község közigazgatási területére terjed ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.