Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évre vonatkozó köztisztviselői illetményalap megállapításáról

Hatályos: 2022. 02. 25

Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évre vonatkozó köztisztviselői illetményalap megállapításáról

2022.02.25.

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi CX. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sukorói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évre vonatkozó köztisztviselői illetményalapját 50.000,- Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2022. december 31. napján hatályát veszíti.