Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

a falugondnoki szolgáltatásról

Hatályos: 2022. 02. 15
a falugondnoki szolgáltatásról
Végső előterjesztői indokolás
Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnoki szolgáltatás beindításához szükséges jogszabályi kötelezettségének tesz eleget a rendelet megalkotásával.