Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Zichyújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta a 2021. évről szóló zárszámadási rendeletét.