Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Végső előterjesztői indokolás
Az új SZMSZ elfogadására azért van szükség, hogy az Mötv.-ben szereplő szabályozás keretei között meghatározza a vármegyei önkormányzat közgyűlésének eljárási szabályait. A rendelet szabályozza a vármegyei önkormányzat elnevezését és jelképeit, az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait, feladat- és hatáskörét, az ülések nyilvánosságának alapelveit. A rendelet felsorolja a közgyűlés szerveit, meghatározza a testületi működés keretét és alapvető szabályait, az éves munkaterv elfogadását, az ülések rendjét, a levezető elnök által az ülés rendjének fenntartására tett intézkedések körét. Szabályozza továbbá a döntéshozatal mechanizmusát, a rendeletalkotás és határozathozatal szabályait, a jegyzőkönyvezést, az interpelláció, kérdés és személyes megjegyzés megtételének lehetőségét. A szabályozás kitér a közmeghallgatás tartásának rendjére.
Az SZMSZ a Mötv. szabályain túl rendelkezik a vármegyei képviselők jogairól és kötelezettségeiről, szabályozza a képviselőcsoport alakításának lehetőségét. A Mötv és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) szabályozásán túl a rendelet szabályozza az elnök, az alelnökök, a jegyző, az aljegyző feladatait.
A rendelet kitér a vármegyei önkormányzati hivatalnak a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladataira, szabályozza továbbá a vármegyei népszavazás kezdeményezésekor a kezdeményezéshez szükséges választópolgári létszámot.Az SZMSZ alapvető rendelkezéseket tartalmaz az önkormányzat gazdasági alapjairól.
A rendelet 10 db mellékletet tartalmaz, melyek a vármegyei önkormányzat önként vállalt feladatait, a nemzetközi kapcsolatokat, az együttműködési megállapodásokat, a közgyűlés elnökére átruházott feladat- és hatásköröket, a képviselők és a bizottsági tagok névsorát, a bizottságok feladat- és hatásköreit, a tanácskozási jog nélkül meghívottakat, a közgyűlési előterjesztések készítésére vonatkozó követelményeket, a vármegyei önkormányzati hivatal szervezeti ábráját szabályozzák.