Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (III. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása

a vármegye címeréről és zászlajáról, valamint azok használatáról

Hatályos: 2023. 03. 07

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (III. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.07.
a vármegye címeréről és zászlajáról, valamint azok használatáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos F) cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény 2023. január 1-ei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (Mötv.) a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése által korábban alkotott önkormányzati rendeletek közül szükséges egyes rendeletek újraalkotása a megváltozott névhasználat miatt.
Szükséges újraszabályozni a megye címerének és zászlajának használatáról szóló rendeletet és ebben feltüntetni a vármegye elnevezést. . E rendelet mellékletét képező kérelemnyomtatványon is szükséges feltüntetni az új elnevezést.