Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (III. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Győr-Moson-Sopron Vármegye Szolgálatáért Díj alapításáról és adományozásáról

Hatályos: 2023. 03. 07

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (III. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.07.
a Győr-Moson-Sopron Vármegye Szolgálatáért Díj alapításáról és adományozásáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos F) cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény 2023. január 1-ei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (Mötv.) a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése által korábban alkotott önkormányzati rendeletek közül szükséges egyes rendeletek újraalkotása a megváltozott névhasználat miatt.
Szükséges újraalkotni a megye kitüntető címéről és kitüntető díjairól szóló rendeletet, valamint a Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díjakról szóló rendeletet és ezekben is feltüntetni a vármegye elnevezést.
A vármegye díjairól szóló rendeletek esetében a közgyűlés 2022.11.18-i ülésén döntött arról, hogy költségtakarékosság céljából Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata a már korábban legyártott, Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat elnevezéssel ellátott érméket – azok kifutásáig – adományozza a díjazottak részére, és csak a legyártott összes érme adományozását követően készített új érméket vármegye önkormányzata elnevezéssel.
A díjakhoz járó oklevélen viszont az új, vármegyei elnevezést szükséges feltüntetni.