Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 21 - 2022. 07. 22

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.21.

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Jánossomorja Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének)

„a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege: 2.723.142.229 Ft
b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege: 2.723.142.229 Ft”

(2) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési főösszegek részletezése a következő:)

„a) költségvetési bevételek: 1.768.594.458 Ft
b) költségvetési kiadások: 2.682.203.365 Ft”

(3) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési főösszegek részletezése a következő:)

„f) finanszírozási bevételek: 954.547.771 Ft
g) finanszírozási kiadások: 40.938.864 Ft”

2. § (1) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

14. melléklet