Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (X. 15.) önkormányzati rendelete

az egyes közterületeken történő dohányzás tilalmáról

Hatályos: 2011. 10. 15

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (X. 15.) önkormányzati rendelete

az egyes közterületeken történő dohányzás tilalmáról

2011.10.15.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében meghatalmazott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Fertőrákos Község közigazgatási területén az alábbi közterületeken tilos a dohányzás:

a) Fertőrákos Község Önkormányzatának oktatási-nevelési, szociális és egészségügyi intézményeinek területén,

b) Fertőrákos működő játszóterein,

c) Fertőrákosi buszmegállók területén,

d) Fertőrákosi Polgármesteri hivatal egész területén,

e) Fertőrákosi Kultúrház egész területén,

f) Fertőrákosi Könyvtár egész területén,

g) Az a)-g) pontban felsorolt intézmények, épületek illetve építmények telekhatárától számított 20-20 méter távolságban.

(2) A nemdohányzónak nyilvánított közterületen a figyelmeztető táblák helyét a Polgármester jelöli ki.

2. § Dohányzási korlátozás megsértője szabálysértést követ el, és 50.000.-Ft összegű szabálysértési bírsággal sújtható.

3. § E rendelet 2011. október 15-én lép hatályba.