Fertőrákos község képviselő testületének 10/2016 (IX.2.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2016. 09. 03

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya kiterjed Fertőrákos község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.


Az alapellátás körzetei

2.§


   (1)  Fertőrákos Községi Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot.

          A körzet székhelye: 9421 Fertőrákos, Fő utca 102. (Egészségház).


  (2)  Fertőrákos Községi Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy gyermek háziorvosi körzetet alkot.

       A körzet székhelye: 9421 Fertőrákos, Fő utca 102. (Egészségház).


  (3) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el

      Az ügyeleti ellátás székhelye: 9400 Sopron, Győri u. 15. (Soproni Erzsébet Kórház).

3.§


  Fertőrákos Községi Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.

  A körzet székelye: 9421 Fertőrákos, Fő utca 102. (Egészségház).

4.§


  (1) Fertőrákos Községi Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot.

       A fogorvosi körzet székhelye: 9400 Sopron, Füredi sétány 7. I/1.


  (2) Fertőrákos Községi Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet vonatkozásában

       egy fogorvosi körzetet alkot.


  (3) A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: 9400 Sopron, Győri u. 15. (Soproni Erzsébet Kórház)


5.§


Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 9421 Fertőrákos,

Fő utca 102. (Egészségház) szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.


Záró rendelkezések

6.§


Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
  Palkovits János                                                               dr. Nagy Attila

    polgármester                                                                         jegyző

Jelen rendelet Fertőrákos községben 2016. 09. 02. napján kihirdetésre került.        dr. Nagy Attila

               jegyző