Fertőrákos község képviselő testületének 5/2017 (II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 05. 01

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésérőlFertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Általános rendelkezések1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.II. Az önkormányzat saját 2017. évi költségvetése


2. § 1-2  A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 709.498.451,-  forintban állapítja meg.


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


a) Működési bevételek összesen:                                                                 236.992.760,-Ft

aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről                                              133.387.809,-Ft

ab) közhatalmi bevételek                                                                                 66.230.754,-Ft       

ac) működési bevételek                                                                                   36.409.111,-Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök                                                                       0     Ft


b) Felhalmozási bevételek összesen:                                                            30.620.000,-Ft      

ba)  felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                                                     0      Ft

bb)  felhalmozási bevételek                                                                             30.620.000,-Ft      

bc)  felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                 0      Ft

    

     c) Finanszírozási bevételek összesen:                                                         250.359.676,-Ft

     ca) belföldi értékpapírok bevételei                                                                 100.000.000,-Ft        

     cb) maradvány igénybevétele                                                                         150.359.676,-Ft      


    (2) Az önkormányzat  2017. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

     a) Működési kiadások összesen:                                                                  231.486.564,-Ft

     aa) Személyi juttatások                                                                                     18.632.157,-Ft

     ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                    4.040.263,-Ft

     ac) Dologi kiadások                                                                                          73.021.373,-Ft

     ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                        3.350.000,-Ft

     ae) Egyéb működési célú kiadások                                                                 132.442.771,-Ft

           ebből tartalék:                                        124.546.771,--Ft


      b) Felhalmozási kiadások összesen:                                                           199.533.283,-Ft  

      ba) Beruházások                                                                                              66.852.187,-Ft

      bb) Felújítások                                                                                               130.681.096,-Ft

      bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                               2.000.000,-Ft

      

      c) Finanszírozási kiadások összesen                                                            86.952.589,-Ft

      ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                           4.242.112,-Ft

      cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása                                         82.710.477,-Ft

                                                              

4. § (1) Az önkormányzat bevételeiből

  a) a kötelező feladatok bevételei:                                      201.629.964,-Ft,

  b) az önként vállalt feladatok bevételei:                            316.342.472,-Ft,

  c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                             0        Ft.


       (2) Az önkormányzat kiadásaiból

   a) a kötelező feladatok kiadásai:                                        201.629.964,-Ft,

   b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                              316.342.472,-Ft,

   c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                              0         Ft.


5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

   a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,

   b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.


   (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.


   6. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 106.228.162,-Ft,

   a céltartalék 18.318.609,-Ft. A céltartalék tartalmazza a Vízmű fejlesztési Alap tartalékát

   1.539.415,-Ft és a Környezetvédelmi Alap tartalékát 16.779.194,-Ft.III. A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv 2017. évi költségvetése


7. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 35.438.508,-- forintban állapítja meg.


8. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

  

   a) Működési bevételek összesen:                                                                  1.438.380,-Ft

   aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről                                                       0         Ft

   ab) közhatalmi bevételek                                                                                         0         Ft

   ac) működési bevételek                                                                                           0         Ft

   ad) működési célú átvett pénzeszközök                                                          1.438.380,-Ft


   b) Felhalmozási bevételek összesen:                                                                     0        Ft

   ba)  felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                                                 0         Ft

   bb)  felhalmozási bevételek                                                                                     0         Ft

   bc)  felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                             0        Ft

    

       c) Finanszírozási bevételek összesen:                                                         34.000.128,-Ft

       ca) maradvány igénybevétele                                                                              112.284,-Ft

       cb) központi, irányító szervi támogatás                                                         33.887.844,-Ft


    (2) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

     a) Működési kiadások összesen:                                                                   35.438.508,-Ft

     aa) Személyi juttatások                                                                                    25.994.552,-Ft

     ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   5.243.456,-Ft

     ac) Dologi kiadások                                                                                           3.959.200,-Ft

     ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                 0       Ft

     ae) Egyéb működési célú kiadások                                                                             0       Ft


      b) Felhalmozási kiadások összesen:                                                                241.300,-Ft  

      ba) Beruházások                                                                                                 241.300,-Ft

      bb) Felújítások                                                                                                            0     Ft

      bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                        0     Ft

      

      c) Finanszírozási kiadások összesen                                                                        0     Ft

      ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     0      Ft

      cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása                                                    0      Ft


9. § (1) A Polgármesteri Hivatal összesített bevételeiből

  a) a kötelező feladatok bevételei:                                      33.887.844,- Ft,

  b) az önként vállalt feladatok bevételei:                              1.550.664, -Ft,

  c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                           0        Ft.


       (2) A Polgármesteri Hivatal összesített kiadásaiból

   a) a kötelező feladatok kiadásai:                                       33.887.844,- Ft,

   b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                               1.550.664,- Ft,

   c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                             0        Ft.


10. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0  fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő


IV. A Fertőrákosi Óvoda, mint költségvetési szerv 2017. költségvetése


11. § A képviselő-testület az Óvoda 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 49.308.391,- forintban állapítja meg.


12. § (1) Az Óvoda 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


a) Működési bevételek összesen:                                                                              0        Ft

aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről                                                           0        Ft

ab) közhatalmi bevételek                                                                                             0        Ft

ac) működési bevételek                                                                                               0        Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök                                                                       0        Ft


b) Felhalmozási bevételek összesen:                                                                        0        Ft

ba)  felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                                                     0       Ft

bb)  felhalmozási bevételek                                                                                         0        Ft

bc)  felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                 0       Ft

    

     c) Finanszírozási bevételek összesen:                                                            49.308.391-Ft

     ca) maradvány igénybevétele                                                                                 485.758,-Ft

     cb) központi, irányító szervi támogatás                                                            48.822.633,-Ft


    (2) Az Óvoda 2017. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

     a) Működési kiadások összesen:                                                                   48.808.391,-Ft

     aa) Személyi juttatások                                                                                    35.056.184.-Ft

     ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   7.822.187,-Ft

     ac) Dologi kiadások                                                                                           5.930.020,-Ft

     ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                               0         Ft

     ae) Egyéb működési célú kiadások                                                                           0         Ft


      b) Felhalmozási kiadások összesen:                                                                 500.000,-Ft  

      ba) Beruházások                                                                                                  500.000,-Ft

      bb) Felújítások                                                                                                         0         Ft

      bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                    0          Ft

      

      c) Finanszírozási kiadások összesen                                                                     0         Ft

      ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                  0         Ft

      cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása                                                 0         Ft


13.§ (1) Az óvoda összesített bevételeiből

       a) a kötelező feladatok bevételei:                                        49.308.391,-Ft,

       b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                      0          Ft,

       c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                          0          Ft.


           (2) Az óvoda összesített kiadásaiból

       a) a kötelező feladatok kiadásai:                                          49.308.391,-Ft,

       b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                       0           Ft,

       c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                           0           Ft.


14. § (1) A képviselő-testület az Óvoda 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12,0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12,0 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 főV. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


16. § A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,- Ft/fő/év.

c) köztisztviselők illetménykiegészítése: 10 %


17. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.


VI. Egyéb rendelkezések


18. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit annak felmerülése esetén határozza meg.


19. § E rendelet 2017. február 28. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.


P.H.
.........................................................                                     ........................................................

            dr. Ecsédi Károly                                                                    dr. Nagy Attila

               alpolgármester                                                                             jegyző

Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.2017. február hó 28.
P.H.

                                                                                              .......................................................

                                                                                                             jegyző
1. Módositotta a 14/2017.(IX.26.) Ör. hatályos 2017.09.27. napjától

2. Módositotta a 2/2018.(IV.24.) Ör. hatályos 2018.05.01. napjától