Fertőrákos község képviselő testületének 6/2017 (III.28.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 04. 01

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Helyi népszavazást Fertőrákos község választópolgárai húsz százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


2. §


A helyi népszavazásra a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben foglaltak az irányadóak.


3.§


(1)E rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes feltételeiről és eljárási rendjéről szóló 9/1999. (VI. 1.) önkormányzati rendelete.                        Palkovits János                                                             dr. Nagy Attila

                         polgármester                                                                         jegyzőA rendelet kihirdetésének napja: 2017. 03. 28.                                                                                                                      dr. Nagy Attila

                                                                                                                            jegyző