Fertőrákos Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 25


Fertőrákos Községi Önkormányzat képviselő-testületének

 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésérőlFertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.2. Az önkormányzat saját 2019. évi költségvetése


2. § 1-2 A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi  

        fő   összegét 500.164.574,--   forintban állapítja meg.


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányza-

tonként:

    

a)

Működési bevételek összesen: 302 093 078 Ft

aa)

működési célú támogatások ÁH-n belülről


160 185 255 Ft

ab)

közhatalmi bevételek
72 537 964 Ft

ac)

működési bevételek
69 369 859 Ft

ad)

működési célú átvett pénzeszközök0 Ft

b)

Felhalmozási bevételek összesen:6 183 440 Ft

ba)

felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről


4 999 998 Ft

bb)

felhalmozási bevételek
223 442 Ft

bc)

felhalmozási célú átvett pénzeszközök 960 000 Ft

c)

Finanszírozási bevételek összesen:191 888 056 Ft

ca)

belföldi értékpapírok bevételei70 000 000 Ft

cb)

maradvány igénybevétele
116 036 743 Ft

cc)

államháztartáson belüli megelőlegezések


5 851 313 Ft    (2) Az önkormányzat  2019. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:a)

Működési kiadások összesen:
257 465 175 Ft

aa)

Személyi juttatások
19 376 977 Ft

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok3 617 645 Ft

ac)

Dologi kiadások  

81 767 736 Ft

ad)

Ellátottak pénzbeli juttatásai 
8 633 615 Ft

ae)

Egyéb működési célú kiadások 144 069 202 Ft


ebből tartalék:


126.146.751.-b)

Felhalmozási kiadások összesen:144 813 847 Ft

ba)

Beruházások

56 619 486 Ft

bb)

Felújítások

85 194 361 Ft

bc)

Egyéb felhalmozási célú kiadások3 000 000 Ft

c)

Finanszírozási kiadások összesen97 885 552 Ft

ca)

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 873 808 Ft

cb)

Központi irányító szervi támogatás folyósítása 


93 011 744 Ft

  

                                                              

      4. § (1) Az önkormányzat bevételeiből

a)

a kötelező feladatok bevételei:232 723 219 Ft

b)

az önként vállalt feladatok bevételei:267 441 355 Ft

c)

állami (államigazgatási) feladatok bevételei:


0 Ft


       (2) Az önkormányzat  kiadásaiból

a)

a kötelező feladatok kiadásai:
232 723 219 Ft

b)

az önként vállalt feladatok kiadásai:267 441 355 Ft

c)

állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:


0 Ft       5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –

        létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

   a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,

   b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.


   (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.


   6. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 107.736.151,-Ft,

   a céltartalék 18.410.600,-Ft. A céltartalék tartalmazza a Vízmű fejlesztési Alap tartalékát

   2.537.101,-Ft és a Környezetvédelmi Alap tartalékát 15.873.499.-Ft.

4. A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv 2019. évi költségvetése


       7. § 1-2 A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési kiadási és

       bevételi fő összegét 46.608.493,--   forintban állapítja meg.


   8. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányza-

   tonként:


a)

Működési bevételek összesen:4 603 962 Ft

aa)

működési célú támogatások ÁH-n belülről


4 424 564 Ft

ab)

közhatalmi bevételek
0 Ft

ac)

működési bevételek
179 398 Ft

ad)

működési célú átvett pénzeszközök0 Ft

b)

Felhalmozási bevételek összesen:0 Ft

ba)

felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről


0 Ft

bb)

felhalmozási bevételek
0 Ft

bc)

felhalmozási célú átvett pénzeszközök0 Ft

c)

Finanszírozási bevételek összesen: 42 004 531 Ft

ca)

maradvány igénybevétele
2 307 994 Ft

cb)

központi, irányító szervi támogatás 39 696 537 Ft


  

    (2) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:


a)

Működési kiadások összesen:
46 608 493 Ft

aa)

Személyi juttatások
35 690 688 Ft

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok6 818 859 Ft

ac)

Dologi kiadások

4 098 946 Ft

ad)

Ellátottak pénzbeli juttatásai
0 Ft

ae)

Egyéb működési célú kiadások0 Ft

b)

Felhalmozási kiadások összesen:0 Ft

ba)

Beruházások 

0 Ft

bb)

Felújítások  

0 Ft

bc)

Egyéb felhalmozási célú kiadások0 Ft

c)

Finanszírozási kiadások összesen0 Ft

ca)

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 

0 Ft

cb)

Központi irányító szervi támogatás folyósítása  


0 Ft  9. § (1) A Polgármesteri Hivatal összesített bevételeiből

a)

a kötelező feladatok bevételei:39 696 537 Ft

b)

az önként vállalt feladatok bevételei:6 911 956 Ft

c)

állami (államigazgatási) feladatok bevételei:


0 Ft


       (2) A Polgármesteri Hivatal összesített kiadásaiból

a)

a kötelező feladatok kiadásai:
39 696 537 Ft

b)

az önként vállalt feladatok kiadásai:6 911 956 Ft

c)

állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:


0 Ft


    10. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal  2019. évre – közfoglalkoztatottak

    nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  7,0  fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő


5. A Fertőrákosi Óvoda, mint költségvetési szerv 2019.  költségvetése


       11. § 1-2 A Képviselő-testület az Óvoda 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 55.592.872,-   forintban állapítja meg.


 12. § (1) Az Óvoda 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


a)

Működési bevételek összesen:658 563 Ft

aa)

működési célú támogatások ÁH-n belülről


0 Ft

ab)

közhatalmi bevételek
0 Ft

ac)

működési bevételek
658 563 Ft

ad)

működési célú átvett pénzeszközök0 Ft

b)

Felhalmozási bevételek összesen:0 Ft

ba)

felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről


0 Ft

bb)

felhalmozási bevételek
0 Ft

bc)

felhalmozási célú átvett pénzeszközök  0 Ft

c)

Finanszírozási bevételek összesen:54 934 309 Ft

ca)

maradvány igénybevétele
1 619 102 Ft

cb)

központi, irányító szervi támogatás53 315 207 Ft


    (2) Az Óvoda 2019. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:


a)

Működési kiadások összesen:
54 867 546 Ft

aa)

Személyi juttatások 
42 060 597 Ft

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok7 937 231 Ft

ac)

Dologi kiadások

4 869 718 Ft

ad)

Ellátottak pénzbeli juttatásai
0 Ft

ae)

Egyéb működési célú kiadások0 Ft

b)

Felhalmozási kiadások összesen:725 326 Ft

ba)

Beruházások

725 326 Ft

bb)

Felújítások

0 Ft

bc)

Egyéb felhalmozási célú kiadások0 Ft

c)

Finanszírozási kiadások összesen0 Ft

ca)

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0 Ft

cb)

Központi irányító szervi támogatás folyósítása


0 Ft13.§(1) Az óvoda összesített bevételeiből

a)

a kötelező feladatok bevételei:55 592 872 Ft

b)

az önként vállalt feladatok bevételei:0 Ft

c)

állami (államigazgatási) feladatok bevételei:


0 Ft


           (2) Az óvoda összesített kiadásaiból

a)

a kötelező feladatok kiadásai:
55 592 872 Ft

b)

az önként vállalt feladatok kiadásai:0 Ft

c)

állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:


0 Ft

      


    14. § (1) A Képviselő-testület az Óvoda 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –

     a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12,0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12,0 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.


(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.


16. § A Képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 50.000,- Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete     200.000,- Ft/fő/év.

c) köztisztviselők illetménykiegészítése:   10 %


17. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

   

7. Egyéb rendelkezések


18. § (1) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét.


(2) Fertőrákos Községi Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben az alábbiak szerint várhatóak:


2020.év

2021.év

2022.év

közhatalmi bevételek

           65 300 000   

       65 400 000   

       65 500 000   

működési bevételek

           70 000 000   

       70 000 000   

       70 000 000   

saját bevételek összesen

        135 300 000   

     135 400 000   

     135 500 000    

államháztartással szembeni nettó adósság

             4 800 000   

          4 800 000   

          4 800 000   

értékpapír összesen

-         50 000 000   

-      30 000 000   

-      30 000 000   

adósságot keletkeztető ügyletek összesen

-         45 200 000   

-      25 200 000   

-      25 200 000   


19. § E rendelet 2019. február 19. napján 16 óra 30 perckor lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni..........................................................                                     ........................................................

                polgármester                                                                               jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendeletet 2019. február 19-én 16 óra 25 perckor kihirdettem.


Kelt: Fertőrákos, 2019. 02. 19.
P.H.

                                                                                              .......................................................

                                                                                             jegyző

1 Módosította a (10/2019.VIII.27.)Ör. Hatályos 2019.08.27.napjától

2 Módosította a (2/2020.II.25.)Ör. Hatályos 2020.02.25.napjától