Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2019 (VI.25.) önkormányzati rendelete

a „Közszolgálati Tisztviselők Napjáról”

Hatályos: 2019. 07. 01


Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.


A képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a „Közszolgálati Tisztviselők Napja”, július l -je, munkaszüneti nap.


2.§.


A munkaszüneti nappá nyilvánítással összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét az önkormányzat saját bevétele terhére biztosítja.Záró rendelkezés


3.§


A rendelet 2019. július 1. napján lép hatályba.


Palkovits János polgármester


Dr. Nagy Attila

         jegyző
A rendelet kihirdetve:

2019. 06. 25.


……………………………

dr. Nagy Attila jegyző