Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi zárszámadás elfogadásáról

Hatályos: 2020. 07. 01

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót


       a.)    469.354.195 Ft bevétellel;

       b)     374.050.060 Ft kiadással;

       c)  2.198.568.257 Ft mérlegfőösszeggel;

       e)      -7.469.873 Ft mérleg szerinti eredménnyel

     jóváhagyja.


2.§


 (1) A képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek, valamint a működési és felhalmozási kiadások

         mérlegét az 1. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

 (2)  A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadásokkormányzati funkciónkénti megoszlását a

       2. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

 (3)  A képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét a 3. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

 (4)  A képviselő-testület az Önkormányzat eredménykimutatását a 4. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.3.§


Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.                                                                              

                                Palkovits János                                  dr. Nagy Attila

                                polgármester                                              jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendelet 2020. 06. 30. napján kihirdetésre került.dr. Nagy Attila

jegyző