Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 08. 26

                                                        Egységes szerkezetben !  Hatályos 2020.08.26.Fertőrákos Községi Önkormányzat képviselő-testületének

6 /2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésérőlFertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Általános rendelkezések1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.II. Az önkormányzat saját 2020. évi költségvetése


2. § 1  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő 

 összegét 571.957.183,--   forintban állapítja meg.


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányza-

tonként:


a)

Működési bevételek összesen: 301 239 629 Ft

aa)

működési célú támogatások ÁH-n belülről


173 731 092 Ft

ab)

közhatalmi bevételek
53 005 178 Ft

ac)

működési bevételek
74 503 359 Ft

ad)

működési célú átvett pénzeszközök0 Ft

b)

Felhalmozási bevételek összesen:139 406 716 Ft

ba)

felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről


125 182 543 Ft

bb)

felhalmozási bevételek
14 184 173 Ft

bc)

felhalmozási célú átvett pénzeszközök 40 000 Ft

c)

Finanszírozási bevételek összesen:131 310 838 Ft

ca)

belföldi értékpapírok bevételei40 000 000 Ft

cb)

maradvány igénybevétele
91 310 838 Ft    (2) Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:


a)

Működési kiadások összesen:257 150 654 Ft

aa)

Személyi juttatások
24 907 749 Ft

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok4 461 287 Ft

ac)

Dologi kiadások  

95 341 908 Ft

ad)

Ellátottak pénzbeli juttatásai 
9 910 000 Ft

ae)

Egyéb működési célú kiadások 122 529 710 Ft


ebből tartalék:


47.573.577.-b)

Felhalmozási kiadások összesen:205 416 255 Ft

ba)

Beruházások

178 349 806 Ft

bb)

Felújítások

27 066 449 Ft

bc)

Egyéb felhalmozási célú kiadások0 Ft

c)

Finanszírozási kiadások összesen109 390 274 Ft

ca)

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 851 313 Ft

cb)

Központi irányító szervi támogatás folyósítása 


103 538 961 Ft


                                                                      

      4. § (1) Az önkormányzat bevételeiből

a)

a kötelező feladatok bevételei:226 736 270 Ft

b)

az önként vállalt feladatok bevételei:345 220 913 Ft

c)

állami (államigazgatási) feladatok bevételei:


0 Ft


       (2) Az önkormányzat kiadásaiból

a)

a kötelező feladatok kiadásai:226 736 270 Ft

b)

az önként vállalt feladatok kiadásai:345 220 913 Ft

c)

állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:


0 Ft     5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –

        létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg


   a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,

   b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.


   (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.


 6. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 29.092.832-Ft, a céltartalék

18.480.745,-Ft. A céltartalék tartalmazza a Vízmű fejlesztési Alap tartalékát 2.547.483,-Ft

 és a Környezetvédelmi Alap tartalékát 15.933.262,-Ft.
III. A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv 2020. évi költségvetése


     7. §  1  A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési kiadási és

       bevételi fő összegét 46.619.320,--   forintban állapítja meg.


8. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányza-

   tonként:


a)

Működési bevételek összesen:2 777 744 Ft

aa)

működési célú támogatások ÁH-n belülről


2 656 440 Ft

ab)

közhatalmi bevételek
0 Ft

ac)

működési bevételek
121 304 Ft

ad)

működési célú átvett pénzeszközök0 Ft

b)

Felhalmozási bevételek összesen:0 Ft

ba)

felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről


0 Ft

bb)

felhalmozási bevételek
0 Ft

bc)

felhalmozási célú átvett pénzeszközök0 Ft

c)

Finanszírozási bevételek összesen: 


43 841 576 Ft

ca)

maradvány igénybevétele
3 143 209 Ft

cb)

központi, irányító szervi támogatás 40 698 367 Ft    (2) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:


a)

Működési kiadások összesen:46 492 320 Ft

aa)

Személyi juttatások
35 651 326 Ft

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok6 342 190 Ft

ac)

Dologi kiadások

4 498 804 Ft

ad)

Ellátottak pénzbeli juttatásai
0 Ft

ae)

Egyéb működési célú kiadások0 Ft

b)

Felhalmozási kiadások összesen:127 000 Ft

ba)

Beruházások 

127 000 Ft

bb)

Felújítások  

0 Ft

bc)

Egyéb felhalmozási célú kiadások0 Ft

c)

Finanszírozási kiadások összesen0 Ft

ca)

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 

0 Ft

cb)

Központi irányító szervi támogatás folyósítása  


0 Ft  9. § (1) A Polgármesteri Hivatal összesített bevételeiből

a)

a kötelező feladatok bevételei:40 698 367 Ft

b)

az önként vállalt feladatok bevételei:5 920 953 Ft

c)

állami (államigazgatási) feladatok bevételei:


0 Ft       (2) A Polgármesteri Hivatal összesített kiadásaiból

a)

a kötelező feladatok kiadásai:40 698 367 Ft

b)

az önként vállalt feladatok kiadásai:5 920 953 Ft

c)

állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:


0 Ft    10. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak

    nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  7,0  fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 főIV. A Fertőrákosi Óvoda, mint költségvetési szerv 2020.  költségvetése


      11. § 1  A Képviselő-testület az Óvoda 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 63.707.506,-   forintban állapítja meg.


 12. § (1) Az Óvoda  2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


a)

Működési bevételek összesen:1 824 Ft

aa)

működési célú támogatások ÁH-n belülről


0 Ft

ab)

közhatalmi bevételek
0 Ft

ac)

működési bevételek
1 824 Ft

ad)

működési célú átvett pénzeszközök0 Ft

b)

Felhalmozási bevételek összesen:15 000 Ft

ba)

felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről


0 Ft

bb)

felhalmozási bevételek
15 000 Ft

bc)

felhalmozási célú átvett pénzeszközök  


0 Ft

c)

Finanszírozási bevételek összesen:


63 690 682 Ft

ca)

maradvány igénybevétele
850 088 Ft

cb)

központi, irányító szervi támogatás62 840 594 Ft


    (2) Az Óvoda 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:


a)

Működési kiadások összesen:62 707 506 Ft

aa)

Személyi juttatások 
46 760 317 Ft

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok8 264 965 Ft

ac)

Dologi kiadások

7 682 224 Ft

ad)

Ellátottak pénzbeli juttatásai
0 Ft

ae)

Egyéb működési célú kiadások0 Ft

b)

Felhalmozási kiadások összesen:1 000 000 Ft

ba)

Beruházások

1 000 000 Ft

bb)

Felújítások

0 Ft

bc)

Egyéb felhalmozási célú kiadások0 Ft

c)

Finanszírozási kiadások összesen0 Ft

ca)

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0 Ft

cb)

Központi irányító szervi támogatás folyósítása


0 Ft
13.§ (1) Az óvoda összesített bevételeiből

a)

a kötelező feladatok bevételei:63 707 506 Ft

b)

az önként vállalt feladatok bevételei:0 Ft

c)

állami (államigazgatási) feladatok bevételei:


0 Ft


           (2) Az óvoda összesített kiadásaiból

a)

a kötelező feladatok kiadásai:63 707 506 Ft

b)

az önként vállalt feladatok kiadásai:0 Ft

c)

állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:


0 Ft    14. § (1) A Képviselő-testület az Óvoda 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –

     a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12,0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12,0 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.


(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 1 millió forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.


16. § A Képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 50.000,- Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete     200.000,- Ft/fő/év.

c) köztisztviselők illetménykiegészítése:   10 %


17. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

   

VI. Egyéb rendelkezések


18. § (1) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét.


(2) Fertőrákos Községi Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben az alábbiak szerint várhatóak:
2021.év

2022.év

2023.év

közhatalmi bevételek

65 400 000

65 500 000

66 000 000

működési bevételek

70 000 000

70 000 000

70 000 000

saját bevételek összesen

135 400 000

135 500 000

136 000 000

államháztartással szembeni nettó adósság

4 800 000

4 800 000

5 000 000

értékpapír összesen

-30 000 000

-30 000 000

-30 000 000

adósságot keletkeztető ügyletek összesen

-25 200 000

-25 200 000

-25 000 000


19. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2)  A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet hatályát veszti..........................................................                                     ........................................................

                polgármester                                                                               jegyző

Kihirdetési záradék:


A rendeletet 2020.06.30. napján kihirdettem.
                                                                                              .......................................................

                                                                                             jegyző

                                                                                                 

1 Módosította a 8/2020. (VIII.25.) Ör. Hatályos 2020.08.26. napjától