Fertőrákos Község Önkormányzata Polgármesterének 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 23- 2025. 01. 01

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről

2022.02.23.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

II. Az önkormányzat saját 2021. évi költségvetése

2. §1 A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 624.929.245,--Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányza-

tonként:

a)

Működési bevételek összesen:

297 644 820 Ft

aa)

működési célú támogatások ÁH-n belülről

188 962 950 Ft

ab)

közhatalmi bevételek

39 633 500 Ft

ac)

működési bevételek

69 048 370 Ft

ad)

működési célú átvett pénzeszközök

0 Ft

b)

Felhalmozási bevételek összesen:

37 000 000 Ft

ba)

felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

16 000 000 Ft

bb)

felhalmozási bevételek

21 000 000 Ft

bc)

felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

c)

Finanszírozási bevételek összesen:

209 218 555 Ft

ca)

belföldi értékpapírok bevételei

0 Ft

cb)

maradvány igénybevétele

209 218 555 Ft

cc)

államháztartáson belüli megelőlegezések

0 Ft

(2) Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)

Működési kiadások összesen:

287 075 127 Ft

aa)

Személyi juttatások

26 095 016 Ft

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok

4 089 227 Ft

ac)

Dologi kiadások

85 453 655 Ft

ad)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 280 000 Ft

ae)

Egyéb működési célú kiadások

159 157 229 Ft

ebből tartalék:

117.132.618.-

b)

Felhalmozási kiadások összesen:

143 362 339 Ft

ba)

Beruházások

135 190 861 Ft

bb)

Felújítások

8 171 478 Ft

bc)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

c)

Finanszírozási kiadások összesen

113 425 909 Ft

ca)

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 067 350 Ft

cb)

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

106 358 559 Ft

4. § (1) Az önkormányzat bevételeiből

a)

a kötelező feladatok bevételei:

228 596 450 Ft

b)

az önként vállalt feladatok bevételei:

315 266 925 Ft

c)

állami (államigazgatási) feladatok bevételei:

0 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a)

a kötelező feladatok kiadásai:

228 596 450 Ft

b)

az önként vállalt feladatok kiadásai:

315 266 925 Ft

c)

állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:

0 Ft

5. § (1) Az önkormányzat 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítom meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 98.024.403,-Ft, a céltartalék

19.108.215,-Ft. A céltartalék tartalmazza a Vízmű fejlesztési Alap tartalékát 3.114.965,-Ft
és a Környezetvédelmi Alap tartalékát 15.993.250,-Ft.
III. A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv 2021. évi költségvetése

7. §2 A képviselő-testület a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 45.742.262,-- forintban állapítja meg.

8. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányza-

tonként:

a)

Működési bevételek összesen:

1 917 358 Ft

aa)

működési célú támogatások ÁH-n belülről

1 667 358 Ft

ab)

közhatalmi bevételek

0 Ft

ac)

működési bevételek

250 000 Ft

ad)

működési célú átvett pénzeszközök

0 Ft

b)

Felhalmozási bevételek összesen:

0 Ft

ba)

felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

0 Ft

bb)

felhalmozási bevételek

0 Ft

bc)

felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

c)

Finanszírozási bevételek összesen:

44 538 311 Ft

ca)

maradvány igénybevétele

1 483 249 Ft

cb)

központi, irányító szervi támogatás

43 055 062 Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)

Működési kiadások összesen:

46 415 569 Ft

aa)

Személyi juttatások

35 979 800 Ft

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok

5 606 869 Ft

ac)

Dologi kiadások

4 828 900 Ft

ad)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 Ft

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0 Ft

b)

Felhalmozási kiadások összesen:

40 100 Ft

ba)

Beruházások

40 100 Ft

bb)

Felújítások

0 Ft

bc)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

c)

Finanszírozási kiadások összesen

0 Ft

ca)

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0 Ft

cb)

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

0 Ft

9. § (1) A Polgármesteri Hivatal összesített bevételeiből

a)

a kötelező feladatok bevételei:

43 055 062 Ft

b)

az önként vállalt feladatok bevételei:

3 400 607 Ft

c)

állami (államigazgatási) feladatok bevételei:

0 Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal összesített kiadásaiból

a)

a kötelező feladatok kiadásai:

43 055 062 Ft

b)

az önként vállalt feladatok kiadásai:

3 400 607 Ft

c)

állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:

0 Ft

10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítom meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
IV. A Fertőrákosi Óvoda, mint költségvetési szerv 2021. költségvetése

11. §3 A képviselő-testület a Fertőrákosi Óvoda és Bölcsőde Kindergarten und Kinderkrippe Kroisbach 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 66.068.165,-- forintban állapítja meg.

12. § (1) Az Óvoda 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)

Működési bevételek összesen:

0 Ft

aa)

működési célú támogatások ÁH-n belülről

0 Ft

ab)

közhatalmi bevételek

0 Ft

ac)

működési bevételek

0 Ft

ad)

működési célú átvett pénzeszközök

0 Ft

b)

Felhalmozási bevételek összesen:

0 Ft

ba)

felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

0 Ft

bb)

felhalmozási bevételek

0 Ft

bc)

felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

c)

Finanszírozási bevételek összesen:

64 012 382 Ft

ca)

maradvány igénybevétele

708 885 Ft

cb)

központi, irányító szervi támogatás

63 303 497 Ft

(2) Az Óvoda 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)

Működési kiadások összesen:

63 512 382 Ft

aa)

Személyi juttatások

49 538 080 Ft

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok

7 678 402 Ft

ac)

Dologi kiadások

6 295 900 Ft

ad)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 Ft

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0 Ft

b)

Felhalmozási kiadások összesen:

500 000 Ft

ba)

Beruházások

500 000 Ft

bb)

Felújítások

0 Ft

bc)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

c)

Finanszírozási kiadások összesen

0 Ft

ca)

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0 Ft

cb)

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

0 Ft

13. § (1) Az óvoda összesített bevételeiből

a)

a kötelező feladatok bevételei:

64 012 382 Ft

b)

az önként vállalt feladatok bevételei:

0 Ft

c)

állami (államigazgatási) feladatok bevételei:

0 Ft

(2) Az óvoda összesített kiadásaiból

a)

a kötelező feladatok kiadásai:

64 012 382 Ft

b)

az önként vállalt feladatok kiadásai:

0 Ft

c)

állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:

0 Ft

14. § (1) Az Óvoda 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítom meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12,0 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12,0 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 1 millió forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

16. § A Képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap 50.000,- Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 250.000,- Ft/fő/év.
- c) köztisztviselők illetménykiegészítése: 10 %

17. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

VI. Egyéb rendelkezések

18. § (1) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét.

(2) Fertőrákos Községi Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben az alábbiak szerint várhatóak:

2022. év

2023. év

2024. év

közhatalmi bevételek

40 000 000

55 000 000

55 000 000

működési bevételek

70 000 000

70 000 000

70 000 000

saját bevételek összesen

110 000 000

125 000 000

125 000 000

államháztartással szembeni nettó adósság

7 000 000

7 000 000

7 000 000

értékpapír összesen

-20 000 000

-20 000 000

-20 000 000

adósságot keletkeztető ügyletek összesen

-13 000 000

-13 000 000

-13 000 000

19. § (1) E határozat 2021. február 15.-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 2025. január 01-jén hatályát veszti.

1

2/2022 (II.22) önkormányzati rendelet módosította

2

2/2022 (II.22) önkormányzati rendelet módosította

3

2/2022 (II.22) önkormányzati rendelet módosította