Fertőrákos Községi Önkormányzat Polgármesterének 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadás elfogadásáról

Hatályos: 2021. 05. 26

Fertőrákos Község Önkormányzat Polgármesterének 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

2021.05.26.

a 2020. évi zárszámadás elfogadásáról

Fertőrákos Községi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 606.690.531 Ft bevétellel;

b) 395.279.842 Ft kiadással;

c) 211.410.689 Ft költségvetési maradvánnyal;

d) 2.307.841.878 Ft mérlegfőösszeggel;

e) 16.548.999 Ft mérleg szerinti eredménnyel

jóváhagyja.

2. § (1) A képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek, valamint a működési és felhalmozási kiadások mérlegét az 1. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások kormányzati funkciónkénti megoszlását a 2. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét a 3. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat eredménykimutatását a 4. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását az 5. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Fertőrákos Községi Önkormányzat összesített (konszolidált) bevételei és kiadásai

2020. év

Megnevezés (adatok Ft-ban)

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Bevételek

előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

153 450 834

164 290 480

164 290 480

Működési célu tám. ÁH-n belülről

11 451 240

14 655 340

14 655 340

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

20 000 000

129 098 384

129 098 384

Közhatalmi bevételek

72 537 964

47 152 105

47 152 105

Működési bevételek

70 765 150

78 206 778

78 206 778

Felhalmozási bevételek

6 614 173

26 089 881

26 089 881

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási célu átvett pénzeszközök

0

810 000

810 000

Belföldi értékpapírok bevételei

40 000 000

40 000 000

40 000 000

Előző évi maradvány igénybevétele

95 304 135

99 320 213

99 320 213

Államháztartáson belüli mege.

0

7 067 350

7 067 350

Összes bevétel

470 123 496

606 690 531

606 690 531

Személyi juttatások

98 706 083

107 854 823

106 159 380

Munkadókat terhelő járulékok

17 680 918

17 569 851

17 311 286

Dologi kiadások

115 525 780

94 158 407

93 920 281

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 910 000

9 930 435

9 930 435

Elvonások és befizetések

0

9 695 193

9 695 193

Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre

3 849 000

3 766 459

3 766 459

Egyéb működési célu tám. ÁH-n kivűlre

45 730 065

37 244 604

37 244 604

Tartalékok

55 993 551

204 054 468

0

Beruházások

101 992 243

97 475 317

97 475 317

Felújítások

14 884 543

19 089 661

13 925 574

Egyéb felhalm.célú kiad.

0

0

0

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz.

5 851 313

5 851 313

5 851 313

Összes kiadás

470 123 496

606 690 531

395 279 842
Fertőrákos Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai

2020. év

Megnevezés (adatok Ft-ban)

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Bevételek

előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

153 450 834

164 290 480

164 290 480

Működési célu tám. ÁH-n belülről

8 794 800

11 998 900

11 998 900

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

20 000 000

129 098 384

129 098 384

Közhatalmi bevételek

72 537 964

47 152 105

47 152 105

Működési bevételek

70 665 150

77 266 576

77 266 576

Felhalmozási bevételek

6 614 173

26 074 881

26 074 881

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási célu átvett pénzeszközök

0

810 000

810 000

Belföldi értékpapírok bevételei

40 000 000

40 000 000

40 000 000

Előző évi maradvány igénybevétele

91 310 838

94 741 594

94 741 594

Államháztartáson belüli mege.

0

7 067 350

7 067 350

Összes bevétel

463 373 759

598 500 270

598 500 270

Személyi juttatások

23 898 536

25 012 173

25 012 173

Munkadókat terhelő járulékok

4 348 629

3 742 305

3 742 305

Dologi kiadások

103 382 880

85 409 253

85 409 253

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 910 000

9 930 435

9 930 435

Elvonások és befizetések

0

9 695 193

9 695 193

Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre

3 849 000

3 766 459

3 766 459

Egyéb működési célu tám. ÁH-n kivűlre

45 730 065

37 244 604

37 244 604

Tartalékok

55 993 551

204 054 468

0

Beruházások

100 865 243

96 322 656

96 322 656

Felújítások

14 884 543

19 089 661

13 925 574

Egyéb felhalm.célú kiad.

0

0

0

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz.

5 851 313

5 851 313

5 851 313

Központi, irányító szervi támogatás

94 659 999

98 381 750

98 381 750

Összes kiadás

463 373 759

598 500 270

389 281 715
Fertőrákos Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

2020. év

Megnevezés (adatok Ft-ban)

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Bevételek

előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

Működési célu tám. ÁH-n belülről

2 656 440

2 656 440

2 656 440

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

0

0

0

Közhatalmi bevételek

0

0

0

Működési bevételek

100 000

396 299

396 299

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási célu átvett pénzeszközök

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

Előző évi maradvány igénybevétele

3 143 209

3 540 674

3 540 674

Államháztartáson belüli mege.

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

34 560 949

38 927 387

38 927 387

Összes bevétel

40 460 598

45 520 800

45 520 800

Személyi juttatások

30 421 500

35 934 076

34 852 386

Munkadókat terhelő járulékok

5 434 598

6 059 080

5 895 647

Dologi kiadások

4 477 500

3 133 569

2 895 443

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

Elvonások és befizetések

0

0

0

Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre

0

0

0

Egyéb működési célu tám. ÁH-n kivűlre

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

Beruházások

127 000

394 075

394 075

Felújítások

0

0

0

Egyéb felhalm.célú kiad.

0

0

0

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz.

0

0

0

Összes kiadás

40 460 598

45 520 800

44 037 551
Fertőrákosi Óvoda bevételei és kiadásai

2020. év

Megnevezés (adatok Ft-ban)

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Bevételek

előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

Működési célu tám. ÁH-n belülről

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

0

0

0

Közhatalmi bevételek

0

0

0

Működési bevételek

0

543 903

543 903

Felhalmozási bevételek

0

15 000

15 000

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási célu átvett pénzeszközök

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

Előző évi maradvány igénybevétele

850 088

1 037 945

1 037 945

Államháztartáson belüli mege.

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

60 099 050

59 454 363

59 454 363

Összes bevétel

60 949 138

61 051 211

61 051 211

Személyi juttatások

44 386 047

46 908 574

46 294 821

Munkadókat terhelő járulékok

7 897 691

7 768 466

7 673 334

Dologi kiadások

7 665 400

5 615 585

5 615 585

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

Elvonások és befizetések

0

0

0

Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre

0

0

0

Egyéb működési célu tám. ÁH-n kivűlre

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

Beruházások

1 000 000

758 586

758 586

Felújítások

0

0

0

Egyéb felhalm.célú kiad.

0

0

0

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz.

0

0

0

Összes kiadás

60 949 138

61 051 211

60 342 326

2. melléklet

Fertőrákos Községi Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai korm. funkciónként

2020. év

Kormányzati funkció

Bevételek

Kiadások

száma

megnevezése

adatok Ft-ban

011130

Önk. és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.

3 413 615

46 483 528

011220

Adó- vám és jövedéki igazgatás

0

5 491 349

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

2 785 364

640 722

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

98 156 491

42 195 145

016010

Országgyűlési, ömkorm.és európai parl. képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.

0

0

018010

Önkormányzatok elszámolásai a közp.költségvetéssel

171 357 830

15 546 506

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

99 320 213

36 111 063

045120

Út, autópálya építés

0

0

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.

0

120 936

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

92 500

423 574

052080

Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

0

36 728 183

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

129 098 384

43 174 318

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

0

24 303 161

064010

Közvilágítás

0

6 181 209

066010

Zöldterület kezelés

0

6 480 665

066020

Város és községgazdálkodási feladatok

1 071 550

19 267 920

072111

Háziorvosi alapellátás

0

2 206 889

072311

Fogorvosi ellátás

4 342 700

5 313 600

074031

Család és nővédelmi eü. gondozás

7 550 767

10 002 255

074032

Ifjúság eü. gondozás

112 800

88 113

082044

Könyvtári szolgáltatás

0

2 035 831

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

0

4 667 809

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

0

2 317 644

082091

Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0

760 765

084031

Civil szervezetek működési támogatása

0

4 900 000

091110

Óvodai nevelés szakmai feladatai

0

40 013 999

091120

SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

0

866 900

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai

0

13 047 526

091140

Óvodai nevelés működtetési feladatai

558 903

6 413 901

096015

Gyermekétkeztetés

1 675 800

9 257 246

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás (ápolási díj)

0

308 650

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellátások

0

9 930 435

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sor. bevételek

47 153 614

0

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

40 000 000

0

Összesen

606 690 531

395 279 842

Fertőrákos Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai korm.funkciónként

2020. év

Kormányzati funkció

Bevételek

Kiadások

száma

megnevezése

adatok Ft-ban

011130

Önk. és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.

360 876

7 937 326

011220

Adó- vám és jövedéki igazgatás

0

0

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

2 785 364

640 722

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

98 156 491

42 195 145

016010

Országgyűlési, ömkorm.és európai parl. képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.

0

0

018010

Önkormányzatok elszámolásai a közp.költségvetéssel

171 357 830

15 546 506

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

94 741 594

134 492 813

045120

Út, autópálya építés

0

0

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.

0

120 936

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

92 500

423 574

052080

Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

0

36 728 183

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

129 098 384

43 174 318

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

0

24 303 161

064010

Közvilágítás

0

6 181 209

066010

Zöldterület kezelés

0

6 480 665

066020

Város és községgazdálkodási feladatok

1 071 550

19 267 920

072111

Háziorvosi alapellátás

0

2 206 889

072311

Fogorvosi ellátás

4 342 700

5 313 600

074031

Család és nővédelmi eü. gondozás

7 550 767

10 002 255

074032

Ifjúság eü. gondozás

112 800

88 113

082044

Könyvtári szolgáltatás

0

2 035 831

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

0

4 667 809

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

0

2 317 644

082091

Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0

760 765

084031

Civil szervezetek működési támogatása

0

4 900 000

091110

Óvodai nevelés szakmai feladatai

0

0

091120

SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

0

0

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai

0

0

091140

Óvodai nevelés működtetési feladatai

0

0

096015

Gyermekétkeztetés

1 675 800

9 257 246

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás (ápolási díj)

0

308 650

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellátások

0

9 930 435

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sor. bevételek

47 153 614

0

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

40 000 000

0

Összesen

598 500 270

389 281 715
Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai korm.funkciónként

2020. év

Kormányzati funkció

Bevételek

Kiadások

száma

megnevezése

adatok Ft-ban

011130

Önk. és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.

3 052 739

38 546 202

011220

Adó- vám és jövedéki igazgatás

0

5 491 349

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

0

0

016010

Országgyűlési, ömkorm.és európai parl. képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.

0

0

018010

Önkormányzatok elszámolásai a közp.költségvetéssel

0

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

42 468 061

0

045120

Út, autópálya építés

0

0

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.

0

0

052080

Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

0

0

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

0

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

0

0

064010

Közvilágítás

0

0

066010

Zöldterület kezelés

0

0

066020

Város és községgazdálkodási feladatok

0

0

072111

Háziorvosi alapellátás

0

0

072311

Fogorvosi ellátás

0

0

074031

Család és nővédelmi eü. gondozás

0

0

074032

Ifjúság eü. gondozás

0

0

082044

Könyvtári szolgáltatás

0

0

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

0

0

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

0

0

082091

Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0

0

084031

Civil szervezetek működési támogatása

0

0

091110

Óvodai nevelés szakmai feladatai

0

0

091120

SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

0

0

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai

0

0

091140

Óvodai nevelés működtetési feladatai

0

0

096015

Gyermekétkeztetés

0

0

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás (ápolási díj)

0

0

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellátások

0

0

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sor. bevételek

0

0

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

0

0

Összesen

45 520 800

44 037 551

Fertőrákosi Óvoda bevételei és kiadásai korm.funkciónként

2020. év

Kormányzati funkció

Bevételek

Kiadások

száma

megnevezése

adatok Ft-ban

011130

Önk. és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.

0

0

011220

Adó- vám és jövedéki igazgatás

0

0

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

0

0

016010

Országgyűlési, ömkorm.és európai parl. képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.

0

0

018010

Önkormányzatok elszámolásai a közp.költségvetéssel

0

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

60 492 308

0

045120

Út, autópálya építés

0

0

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.

0

0

052080

Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

0

0

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

0

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

0

0

064010

Közvilágítás

0

0

066010

Zöldterület kezelés

0

0

066020

Város és községgazdálkodási feladatok

0

0

072111

Háziorvosi alapellátás

0

0

072311

Fogorvosi ellátás

0

0

074031

Család és nővédelmi eü. gondozás

0

0

074032

Ifjúság eü. gondozás

0

0

082044

Könyvtári szolgáltatás

0

0

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

0

0

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

0

0

082091

Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0

0

084031

Civil szervezetek működési támogatása

0

0

091110

Óvodai nevelés szakmai feladatai

0

40 013 999

091120

SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

0

866 900

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai

0

13 047 526

091140

Óvodai nevelés működtetési feladatai

558 903

6 413 901

096015

Gyermekétkeztetés

0

0

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás (ápolási díj)

0

0

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellátások

0

0

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sor. bevételek

0

0

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

0

0

Összesen

61 051 211

60 342 326

3. melléklet

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg adatok Ft-ban

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

2

3

4

5

01

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

91 244

0

91 244

02

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

2 074 427 332

0

2 074 427 332

03

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

7 609 000

0

7 609 000

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

2 082 127 576

0

2 082 127 576

10

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

221 955

0

221 955

11

C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)

179 785 358

0

179 785 358

12

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

180 007 313

0

180 007 313

13

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

14 002 182

0

14 002 182

15

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

31 403 376

0

31 403 376

16

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

45 405 558

0

45 405 558

17

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

301 431

0

301 431

19

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

2 307 841 878

0

2 307 841 878

20

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 723 199 395

0

1 723 199 395

21

G/IV Felhalmozott eredmény

451 167 617

0

451 167 617

23

G/VI Mérleg szerinti eredmény

16 548 999

0

16 548 999

24

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

2 190 916 011

0

2 190 916 011

25

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

5 164 087

0

5 164 087

26

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

7 067 350

0

7 067 350

28

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

12 231 437

0

12 231 437

30

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

104 694 430

0

104 694 430

31

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

2 307 841 878

0

2 307 841 878

4. melléklet

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás adatok Ft-ban

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

45 913 094

0

45 913 094

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó
eredményszemléletű bevételei

32 232 679

0

32 232 679

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

26 284 444

0

26 284 444

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele
(=01+02+03)

104 430 217

0

104 430 217

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

262 672 230

-98 381 750

164 290 480

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

14 707 750

0

14 707 750

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű
bevételei

38 857 541

0

38 857 541

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

31 466 112

0

31 466 112

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek
(=06+07+08+09)

347 703 633

-98 381 750

249 321 883

13

10 Anyagköltség

5 037 965

0

5 037 965

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

63 161 421

0

63 161 421

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

68 199 386

0

68 199 386

18

14 Bérköltség

94 275 004

0

94 275 004

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

12 458 875

0

12 458 875

20

16 Bérjárulékok

17 194 529

0

17 194 529

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

123 928 408

0

123 928 408

22

VI Értékcsökkenési leírás

56 935 893

0

56 935 893

23

VII Egyéb ráfordítások

186 803 353

-98 381 750

88 421 603

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

16 266 810

0

16 266 810

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
eredményszemléletű bevételek

282 189

0

282 189

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű
bevételei (=17+18+19+20+21)

282 189

0

282 189

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

282 189

0

282 189

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

16 548 999

0

16 548 999

5. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020. év

nettó érték, Ft-ban

ESZKÖZÖK

sorszám

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Önkormányzat

Összesen

I.Immateriális
javak (2+5)

1

-

-

91 244

91 244

Törzsvagyon
(3+4)

2

-

-

91 244

91 244

Forgalomképtelen

3

-

-

-

-

kizárólagos önkormányzati
tulajdonban álló vagyon

-

-

-

-

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon


-

-

-

-

Korlátozottan
forgalomképes


4

-

-

91 244

91 244

Üzleti vagyon

5

-

-

-

-

II. Tárgyi
eszközök (7+12+17+19+22)6

140 000

1 244 098

2 073 043 234

2 074 427 332

1. Ingatlanok és
kapcsolódó
vagyoni értékű
jogok (8+11)

7

-

-

2 004 988 701

2 004 988 701

Törzsvagyon
(9+10)

8

-

-

1 879 346 822

1 879 346 822

Forgalomképtelen

9

-

-

862 954 373

862 954 373

kizárólagos önkormányzati
tulajdonban álló vagyon

-

-

862 954 373

862 954 373

Helyi közutak és
műtárgyaik-

-

862 954 373

862 954 373

Terek, parkok


-

-

-

-

Helyi önkormányzati
tulajdonban álló
nemzetközi
kereskedelmi repülőtér


-

-

-

-

Helyi önkormányzati
tulajdonban álló vizek,
közcélú vízi
létesítmények


-

-

-

-

nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű vagyon

-

-

-

-

Nemzeti vagyonról
szóló tv. 2.sz melléklete
szerint
-

-

-

-

Törvényben, helyi
rendeletben ekként
meghatározott
vagyonelem

-

-

-

-

Korlátozottan
forgalomképes

10

-

-

1 016 392 449

1 016 392 449

Üzleti vagyon

11

-

-

125 641 879

125 641 879

2. Gépek,
berendezések és felszerelések,
járművek (13+16)
12

140 000

1 244 098

52 002 262

53 386 360

Törzsvagyon
(14+15)

13

-

-

34 756 774

34 756 774

Forgalomképtelen

14

-

-

-

-

kizárólagos önkormányzati
tulajdonban álló vagyon

-

-

-

-

nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű vagyon-

-

-

-

Nemzeti vagyonról
szóló tv. 2.sz
melléklete szerint


-

-

-

-

Törvényben, helyi
rendeletben ekként
meghatározott
vagyonelem


-

-

-

-

Korlátozottan
forgalomképes

15

-

-

34 756 774

34 756 774

Üzleti vagyon


16

140 000

1 244 098

17 245 488

18 629 586

3.Tenyészállatok


17

-

-

-

-

Üzleti vagyon


18

-

-

-

-

4. Beruházások,
felújítások(20+21)
19

-

-

16 052 271

16 052 271

Beruházások


20

-

-

16 052 271

16 052 271

Felújítások


21

-

-

-

-

5. Tárgyi
eszközök
értékhelyesbítése
22

-

-

-

-

III. Befektetett
pénzügyi
eszközök
(24+29+30)

23

-

-

7 609 000

7 609 000

1. Tartós
részesedés
(25+28)24

-

-

7 609 000

7 609 000

Törzsvagyon
(26+27)


25

-

-

7 609 000

7 609 000

Forgalomképtelen


26

-

-

7 609 000

7 609 000

kizárólagos önkormányzati
tulajdonban álló vagyon

-

-

7 609 000

7 609 000

nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű vagyon


-

-

-

-

Korlátozottan
forgalomképes27

-

-

-

-

Üzleti vagyon


28

-

-

-

-

2. Tartós
hitelviszonyt
megtestesítő
értékpapír

29

-

-

-

-

3. Befektetett
pénzügyi
eszközök
értékhelyesbítése


30

-

-

-

-

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
(32+35)


31

-

-

-

-

Törzsvagyon
(33+34)


32

-

-

-

-

Forgalomképtelen


33

-

-

-

-

kizárólagos önkormányzati
tulajdonban álló vagyon

-

-

-

-

nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű vagyon


-

-

-

-

Korlátozottan
forgalomképes34

-

-

-

-

Üzleti vagyon


35

-

-

-

-

A) Nemzeti
vagyonba
tartozó
befektetett
eszközök
összesen
(1+6+23+31)
36

140 000

1 244 098

2 080 743 478

2 082 127 576

I. Készletek


37

-

-

-

-

II. Értékpapírok


38

-

-

-

-

B)Nemzeti
vagyonba
tartozó
forgóeszközök (37+38)


39

-

-

-

-

C)Pénzeszközök


40

1 483 249

708 885

177 815 179

180 007 313

I. Költségvetési
évben esedékes követelések

41

-

-

14 002 182

14 002 182

II. Költségvetési
évet követően
esedékes
követelések


42

-

-

-

-

III. Követelés
jellegű sajátos
elszámolások

43

-

-

31 403 376

31 403 376

D)Követelések (41+42+43)44

-

-

45 405 558

45 405 558

E) Egyéb sajátos eszközoldali
elszámolások

45

-

-

301 431

301 431

F) Aktív időbeli elhatárolások46

-

-

-

-

Eszközök
összesen(36+9+40+44+45+46)
47

1 623 249

1 952 983

2 304 265 646

2 307 841 878FORRÁSOKsorszám


Polgármesteri
HivatalÓvodaÖnkormányzatÖsszesen

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

1

1 392 006

62 992

1 248 711 419

1 250 166 417

II. Nemzeti vagyon változásai

2

-

-

304 155 307

304 155 307

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3

4 226 029

27 499

164 624 143

168 877 671

IV. Felhalmozott eredmény

4

-4 472 588

-1 872 314

457 512 519

451 167 617

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

5

-

-

-

-

VI. Mérleg szerinti eredmény

6

-2 211 916

-255 685

19 016 600

16 548 999

G) Saját tőke (1+2+3+4+5+6)

7

-1 066 469

-2 037 508

2 194 019 988

2 190 916 011

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

8

-

-

5 164 087

5 164 087

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

9

-

-

7 067 350

7 067 350

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10

-

-

-

-

H) Kötelezettségek (8+9+10)

11

-

-

12 231 437

12 231 437

I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

12

-

-

-

-

J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos
elszámolások

13

-

-

-

I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli
elhatárolása

14

-

-

96 050 841

96 050 841

II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

15

2 689 718

3 990 491

1 963 380

8 643 589

K) Passzív időbeli elhatárolások (14+15)

16

2 689 718

3 990 491

98 014 221

104 694 430

Források összesen (7+11+12+13+16)

17

1 623 249

1 952 983

2 304 265 646

2 307 841 8780-ra leírt, használatban levő eszközöksorszám


Polgármesteri
HivatalÓvodaÖnkormányzatÖsszesen

I. Immateriális javak

1

1 495 675

125 188

8 182 075

9 802 938

II. Tárgyi eszközök (3+4+5)

2

6 281 880

2 410 895

68 366 370

77 059 145

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű
jogok

3

-

-

38 454 732

38 454 732

2. Gépek, berendezések és felszerelések,
járművek

4

6 281 880

2 410 895

29 911 638

38 604 413

3. Tenyészállatok

5

-

-

-

-

Összesen (1+2)

6

7 777 555

2 536 083

76 548 445

86 862 083
Megnevezés
sorszámPolgármesteri
Hivatal
Óvoda
Önkormányzat
Összesen

Képzőművészeti alkotások

1

1 db;
140 000

-

-

1 db;
140 000

Régészeti leletek

2

-

-

-

-

Kép- és hangarchívum

3

-

-

-

-

Gyűjtemények

4

-

-

-

-

Kulturális javak

5

-

-

-

-

Összesen (1+2+3+4+5)

6

1 db;
140 000

-

-

1 db;
140 000Megnevezéssorszám


Polgármesteri
HivatalÓvodaÖnkormányzatÖsszesen

Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség

1

-

-

-

-

Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség

2

-

-

2 db;
5 164 087

2 db;
5 164 087

Összesen (1+2)

3

-

-

2 db;
5 164 087

2 db;
5 164 087