Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a közvilágításról

Hatályos: 2023. 01. 02

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a közvilágításról

2023.01.02.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. §-ára, a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Fertőrákos település teljes közigazgatási területén a közvilágítás helyi működési rendjét, annak időtartamát és mértékét a közbiztonsági, vagyon- és személyvédelmi, valamint közútbiztonsági szempontokra figyelemmel az E-ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Elosztói üzletszabályzatának M14. sz. mellékletében szabályozott közvilágítási naptárhoz igazítja az alábbi eltérésekkel:

a) a közvilágítás 0-4 óra között szünetel, kivéve, ha a közvilágítási naptár 4 óránál korábbi kikapcsolási időt ír elő,

b) a közvilágítás bekapcsolási időpontja: a közvilágítási naptárban meghatározottakhoz képest 15 perccel később kapcsol be,

c) a közvilágítás kikapcsolási időpontja: a közvilágítási naptárban meghatározottakhoz képest 15 perccel előbb kapcsol le.

2. § Ez a rendelet 2023. január 2-án lép hatályba.