Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2022. 06. 29- 2023. 01. 01

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

2022.06.29.

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a kormány ajánlását a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. §-15. §-ban foglaltakra –a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra.

2. § A Hivatal 2022. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2022. augusztus 1. (hétfő) napjától 2022. augusztus 14. (vasárnap) napjáig tart.

3. § A Hivatal 2022. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2022. december 27. (kedd) napjától 2022. december 30. (péntek) napjáig tart.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. január 1-jén hatályát veszti.