Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017. (X. 19.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakról

Hatályos: 2022. 12. 16

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017. (X. 19.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakról

2022.12.16.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Ügyrendi Bizottságának véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Hajdúszoboszló Város közigazgatási területén megtartott házasságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolat (továbbiakban: anyakönyvi esemény) létesítésére terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának

a) köztisztviselőire,

b) ügykezelőire,

c) az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalóira.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1.1 hivatali helyiség: a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal székhelyén (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) az „A” épület fszt. 15-ös iroda, a Gönczy Pál terem, illetve az emeleti Bocskai István terem.

2. munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatában meghatározott munkarenden kívüli időben történő anyakönyvi esemény.

3. többletszolgáltatás: 3.1. a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény, 3.2. a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény, 3.3. az anyakönyvi eseményeken a 3.1. és 3.2. alpontokban foglaltakon kívül biztosított, az 1. mellékletben meghatározott egyéb szolgáltatás.

3. § (1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megtartása akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető a helyszínen meggyőződött arról, hogy az anyakönyvi esemény ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható.

(2) Az anyakönyvi eseményen nyújtott többletszolgáltatásért a jelen rendelet 1. mellékletében meghatározott díjat kell fizetni.

(3) Mentes a díjfizetési kötelezettség alól:

a) a hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben egyéb többletszolgáltatás nélkül lebonyolított anyakönyvi esemény 2 tanú közreműködésével,

b) a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén a hivatali helyiségben, szociális intézményben vagy lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény.

(4) A többletszolgáltatás díját az anyakönyvi esemény lebonyolítása előtt 15 munkanappal kell megfizetni a házipénztárban, illetve Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára.

4. §2 A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy anyakönyvi eseményenként bruttó 16.000.-Ft összegű díjazás illeti meg.

5. § Ez a rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően bejelentett házassági szándék, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándékot követő anyakönyvi eseményre kell alkalmazni, 2017. október 20-án lép hatályba, és jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól szóló 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

1. melléklet

Anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatások díja

Többletszolgáltatás

Díj

1) 3

Munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény hivatali helyiségben

28.000.-Ft

2)

Munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény (Bocskai Rendezvényközpont kivételével)

50.000.-Ft

3)

Munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény díja a Bocskai Rendezvényközpontban

35.000.-Ft.

4) 4

Hivatali helyiségben, munkaidőben tartott anyakönyvi esemény egyéb többletszolgáltatással (ünnepi beszéd, díszmappa, gyűrűcsere, gyertyagyújtás, homoköntés, szülőköszöntő, pezsgős koccintás, teremdíszítés)

15.000.-Ft

1

A 2. § 1. pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § 1. pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 4. § a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 1). sora a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 4). sora a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.