Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016 (V.30.) Ör. számú rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetekről

Hatályos: 2022. 09. 01

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016 (V.30.) Ör. számú rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetekről

2022.09.01.

Ebes községi Önkormányzat Képviselő- testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az egészségügyi alapellátás körzeteiről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya Ebes község közigazgatási területére terjed ki.

2. § (1) Ebes községben három vegyes háziorvosi körzet működik.

(2) Az egyes körzetekhez tartozó utcák felsorolását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza

3. § Ebes Községi Önkormányzat közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot.

4. § Az iskola-egészségügyi ellátás az I. és II. háziorvosi körzetben történik az 1. számú mellékletben meghatározott feladat-megosztás szerint.

5. § (1)1 Ebes községben három védőnői körzet működik.

(2) Az egyes körzetekhez tartozó utcák felsorolását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza

5/A. §2 Ebes Község közigazgatási területe az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás szempontjából egy körzetet alkot.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § Hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településen működő háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 13/2012. (V. 31.) Ör. számú rendelete.

1. melléklet

Háziorvosi körzetek

I. számú körzethez tartozó utcák, illetve intézmény:

Belterület:
- Kossuth u. páros oldala,
- Ady Endre u. páratlan oldala,
- József Attila u.,
- Déli u.,
- Béke u.,
- Rákóczi u.,
- Bocskai u.,
- Arany János u.,
- Sport u.,
- Széchenyi u.,
- Rózsa u.,
- Liszt F. u.,
- Vérvölgy u.,
- Diófa u.,
- Újsor u.,
- Külterület: A vasútvonaltól délre fekvő külterületi rész (Sarkadi tanya, Diószegi tanya, Horváth tanya).
- a Benedek Elek Óvodával kapcsolatos egészségügyi alapellátási feladatok

II. számú körzethez tartozó utcák, illetve intézmény:

Belterület:
- Ady Endre u. páros oldala,
- Petőfi u.,
- Fő u.,
- Alkotmány u.,
- Tóth Á. u.,
- Tavasz u.,
- Dózsa György u.,
- Szepes u.,
- Északi u.,
- Kosárfonó u.,
- Hárs u.,
- Vadas u.,
- Fűzfa u.,
- Meilen u.,
- Magvető u.,
- Iskola u.
- Külterület: Iparterület
- Az Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola egészségügyi alapellátásával kapcsolatos feladatok

III. számú körzethez tartozó utcák:

Belterület:
- Kossuth u. páratlan oldala,
- Hunyadi u.,
- Kölcsey u.,
- Jókai u.,
- Bartók Béla u.,
- Gárdonyi u.,
- Szoboszlói u.,
- Szoboszlai köz,
- Gázláng u.,
- Ifjúság u.,
- Szent István u.,
- Nyugati u.,
- Karinthy F. u.,
- Kodály Z. u.,
- Móra F. u.,
- Berkenye u.,
- Fazekas u.
Külterület: - a 4. számú főúttól északra fekvő tanyák,
- a településtől nyugatra fekvő tanyák.

2. melléklet3

Védőnői körzetek

1. Az I. számú védőnői körzethez tartozó utcák, illetve iskolai védőnői feladat-ellátási kötelezettség

1.1. Gázláng utca 1-től 60-ig

1.2. Ifjúság utca 1-től 55-ig

1.3. Nyugati utca 1-től 55/A-ig

1.4. Platán sor 1-től

1.5. Szent István utca 1-től 55-ig

1.6. Hunyadi utca 78-104-ig

1.7. Iskolai védőnői feladatok az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában

2. Az II. számú területi védőnői körzethez tartozó utcák, illetve óvodai védőnői feladatok

2.1. Ady Endre utca 1-től 52-ig

2.2. Alkotmány utca 1-től 56-ig

2.3. Bartók Béla utca 1-től 34-ig

2.4. Berkenye utca 1-től

2.5. Dózsa György utca 1-től 22-ig

2.6. Északi utca 1-től

2.7. Fazekas utca 1-től

2.8. Fő utca 1-től 83-ig

2.9. Fűzfa utca 1-től

2.10. Gárdonyi Géza utca 1-től 22-ig

2.11. Hárs utca 1-től

2.12. Horváth tanya 0106/2 hrsz.

2.13. Hunyadi utca 1-77-ig

2.14. Iskola utca 1-től

2.15. József Attila utca 1-től 41-ig

2.16. Jókai utca 1-től 22-ig

2.17. Karinthy utca 1-től

2.18. Kodály Zoltán utca 1-től

2.19. Kosárfonó utca 1-től

2.20. Kölcsey utca 1-től 38-ig

2.21. Magvető utca 1-től

2.22. Meilen utca 1-től

2.23. Móra Ferenc utca 1-től

2.24. Nap utca 1-től

2.25. Petőfi Sándor utca 1-től 80-ig

2.26. Piac dűlő 050. hrsz.

2.27. Széchenyi tér 1-től 5-ig

2.28. Szepes utca 1-től

2.29. Szoboszlói köz 1-től

2.30. Szoboszlói utca 1-től 32-ig

2.31. Tavasz utca 1-től 43-ig

2.32. Útőrház 018/9. hrsz.

2.33. Tóth Árpád utca 1-től 85-ig

2.34. Vadas utca 1-től 77-ig

2.35. Vedres dűlő 020/8. hrsz.

2.36. Védőnői feladatok ellátása a Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde intézmény Pillangó, Manó, Méhecske és Őzike csoportjaiban

3. Az III. számú területi védőnői körzethez tartozó utcák, illetve óvodai védőnői feladatok

3.1. Arany János utca 1-től 40-ig

3.2. Béke utca 1-től 46-ig

3.3. Bocskai utca 1-től 63-ig

3.4. Borostyán utca 1-től

3.5. Boruzs tanya 02/8. hrsz.

3.6. Déli utca 1-től 43-ig

3.7. Diófa utca 1-től 2-ig

3.8. Diószegi tanya 0110/2. hrsz.

3.9. Gál dűlő 053. hrsz.

3.10. Gesztenye utca 1-től 59-ig

3.11. Kertész utca 1-től

3.12. Kossuth utca 1-től 114-ig

3.13. Liszt Ferenc utca 1-től 61-ig

3.14. Orgona utca 1-től

3.15. Óvoda utca 1-től 44-ig

3.16. Pinczés tanya 02/5. hrsz.

3.17. Rákóczi út 1-től 49-ig

3.18. Rigó utca 1-től 36-ig

3.19. Rózsa utca 1-től 29-ig

3.20. Sarkadi tanya 0118/9. hrsz.

3.21. Sas utca 1-től

3.22. Sport utca 1-től 6-ig

3.23. Széchenyi utca 1-től 44-ig

3.24. Szepes tanya 057, 058, 059, 073, 074, 077/9, 078/3 hrsz.

3.25. Szilágyi tanya 05/14 hrsz.

3.26. Szoboszlai dűlő 010, 017 hrsz.

3.27. Templom utca 1-től

3.28. Újsor utca 1-től 28-ig

3.29. Vasút utca 1-től 21-ig

3.30. Vérvölgy utca 1-től

3.31. Zlehovszky tanya 05/18. hrsz.

3.32. Védőnői feladatok ellátása a Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Katica, Csiga, Süni és Napocska csoportjaiban

1

Az 5. § (1) bekezdése az Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A rendelet szövegét a 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet egészítette ki. Hatályos: 2017.01.31-től

3

A 2. melléklet az Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § - 1. mellékletével megállapított szöveg.