Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013.(X.30.) önkormányzati rendelete

A magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013.(X.30.) önkormányzati rendelete

A magánszemélyek kommunális adójáról

2023.01.01.

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk h.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat – a lakosság teherbíró képességére tekintettel – a pénzeszközeiből, vagy részben azok felhasználásával megvalósuló infrastruktúra fejlesztésére, valamint környezetvédelmi feladatok ellátására kommunális adót vezet be.

2. §1 (1)2 Az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 10.000, - Ft/év.

(2)3 Az adó mértéke 7.000,- Ft/év az alábbi, Nyírábrány közigazgatási területéhez tartozó közterületek esetén:

1. Bernátrész tanya,

2. Feketerét tanya,

3. Keszlertag tanya,

4. Liget telep,

5. Pergő tanya,

6. Szentannapuszta tanya.

3. §4 (1) Kérelemre mentes az adó megfizetése alól az a magánszemély,

a) aki az adóévet megelőző év december 31-ig betölti a 80. életévét és a lakcímnyilvántartás szerint az adó alapjául szolgáló ingatlanon rajta kívül más személy nincs bejelentve,

b) az a házaspár/élettárs ahol a házastársak/élettársak egyike az adóévet megelőző év december 31-ig betölti a 80. életévét és az adó alapjául szolgáló ingatlanra a lakcímnyilvántartás szerint más személy rajtuk kívül nincs bejelentve,

c) az az adóalany, aki az adóévet megelőző év december 31-ig betölti a 80. életévét és a lakcímnyilvántartás szerint az adó alapjául szolgáló ingatlanon rajta kívül csak olyan személy van bejelentve, aki az adóévet megelőző év december 31-ig a 80. életévét betöltötte.

(2) Kérelemre a 2. § (1) bekezdés szerinti adómértékből adókedvezményt vehet igénybe az adóalany, aki az adóévet megelőző év december 31-ig betölti a 70. életévét 1.000,- Ft-os összegben.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított mentességek és kedvezmények csak egy adótárgy után illetik meg az adóalanyokat.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott mentességekre és kedvezményekre való jogosultságot az adóhatóság az ügyfél – adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon történő – bevallása (kérelme) és a jogosultságról való nyilatkozat benyújtását követően állapítja meg.

(5)5 A mentességre, kedvezményre vonatkozó feltétel meglétét az adózó írásban jelentheti be a helyi adóhatóságnál.

4. §

Záró rendelkezés

(1) Ez a rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti:
a.) Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/1991.(XII.19.) önkormányzati rendelete,
b.) Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/1991.(XII.19.) önkormányzati rendeletét módosító 12/1999.(I.23.) önkormányzati rendelete,
c.) Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/1991.(XII.19.) önkormányzati rendeletét módosító 20/2000.(XI.28.) önkormányzati rendelete,
d.) Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/1991.(XII.19.) önkormányzati rendeletét módosító 24/2005.(XI.30.) önkormányzati rendelete,
e.) Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/1991.(XII.19.) önkormányzati rendeletét módosító 16/2008.(XI.26.) önkormányzati rendelete,
f.) Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/1991.(XII.19.) önkormányzati rendeletét módosító 22/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelete.
1

A 2. § szövegét Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította.

2

A 2. § (1) bekezdése a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § szövegét Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította.

5

A 3. § 5) bekezdés szövegét Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította.