Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

Hatályos: 2023. 01. 01

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

2023.01.01.

Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján az idegenforgalmi adó helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

Az adó mértéke

1. § (1)1 Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 300.- Ft.

Adómentesség

2. § (1) Mentes a vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adó alól a 70. életévét betöltött magánszemély.

Az adó beszedésére kötelezett

3. § (1) Az idegenforgalmi adót a szálláshelyeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltető szedi be.

(2) Az adóbeszedésre kötelezett az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást köteles vezetni, az adómentes tartózkodás jogcíméről az adóalany nyilatkozatát be kell szereznie, ennek hiányában az adót meg kell fizetnie.

Hatálybalépés

4. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 18/2013. (IX.27.) számú önkormányzati rendelete nem lép hatályba.

1

Az 1. § (1) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.