Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(III.7.) Önkormányzati Rendelete

Földes Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

Hatályos: 2014. 11. 12- 2022. 03. 28

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(III.7.) Önkormányzati Rendelete

Földes Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól1

2014.11.12.

Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásainak és a település helyi viszonyainak szabályozására irányuló Képviselő-testületi döntések figyelembe vételével - az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) Földes Nagyközség Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetési szervei:

Földesi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)
Földesi Szociális Szolgáltató Központ.
Karácsony Sándor Közösségi Ház,
Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda,
Földes Községi Könyvtár. Az intézmények gazdálkodással összefüggő feladatokat a Földesi Polgármesteri Hivatal látja el.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. Külön címet alkot továbbá az Önkormányzat az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített önként vállalt feladatai vonatkozásában
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet szerint határozza meg

2. Az Önkormányzat 2014. évi összesített költségvetési bevételei és összesített költségvetési kiadásai, a költségvetés egyenlege

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 713.494 eFt-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 507.437 eFt-ban állapítja meg

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 730.563 eFt-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 524.506 eFt-ban állapítja meg

(3) A Képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata 2014. évi összesített költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el

4. § (1) A Képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata 2014. évi összesített költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el

(2) A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási hiányt az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza

3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 517.788 eFt-ban állapítja meg

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 517.788 eFt-ban, konszolidált kiadási főösszegét 311.731 eFt-ban állapítja meg

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el

A Földesi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

6. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal 2014. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 84.161 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 200 eFt-ban állapítja meg

(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2014. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 84.161 eFt-ban állapítja meg

(3) A Képviselő-testület a Hivatal 2014. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el

A Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

7. § (1) A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 9.544 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 0 eFt-ban állapítja meg

(2) A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 9.544 eFt-ban állapítja meg

(3) A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el

4. A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2014. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

8. § (1) A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2014. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 10.891 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 1.668 eFt-ban állapítja meg

(2) A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2014. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 10.891 eFt-ban állapítja meg

(3) A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2014. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el

A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2014 évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

9. § (1) A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 98.980 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 4.800 eFt-ban állapítja meg

(2) A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 98.980 eFt-ban állapítja meg

(3) A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el

A Földes Községi Könyvtár 2014. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

10. § (1) A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2014. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 9.199 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 50 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2014. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 9.199 eFt-ban állapítja meg

(3) A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2014. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el.

5. Az Önkormányzat 2014. évi összesített költségvetési mérlege

11. § (1)

A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

ezen belül


- működési célú költségvetési bevételeit


619.525 eFt-ban

ebből

= működési célú támogatások Áht-on belülről

265.827 eFt-ban

= közhatalmi bevételek

73.825 eFt-ban

= működési bevételek

65.531 eFt-ban

= átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

0 eFt-ban

= működési finanszírozási bevételek:

214.342 eFt-ban

belső finanszírozási bevételek

214.342 eFt-ban

ebből előző évi kv. maradvány igénybevétele

8.285 eFt-ban

ebből irányítószervi támogatás

206.057 eFt-ban

- működési célú költségvetési kiadásait

618.291 eFt-ban

ebből

= személyi juttatások

169.096 eFt-ban

= munkaadókat terhelő járulékok

43.276 eFt-ban

= dologi kiadások

137.809 eFt-ban

= ellátottak pénzbeli támogatása

16.880 eFt-ban

= egyéb működési kiadások

45.173 eFt-ban

ebből általános tartalék

4.500 eFt-ban

= működési finanszírozási kiadás:

206.057 eFt-ban

ebből intézményfinanszírozás

206.057 eFt-ban

- felhalmozási célú bevételeit

111.038 eFt-ban

ebből

= felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről

100.654 eFt-ban

= felhalmozási bevételek

0 eFt-ban

= felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1.600 eFt-ban

= felhalmozási finanszírozási bevételek:

8.784 eFt-ban

belső finanszírozási bevételek

8.784 eFt-ban

ebből előző évi kv. maradvány igénybevétele

8.784 eFt-ban

- felhalmozási célú kiadásait

112.272 eFt-ban

ebből

= felújítási kiadásait

0 eFt-ban

= beruházási kiadásait

69.272 eFt-ban

= egyéb felhalmozási kiadásait

0 eFt-ban

= felhalmozási finanszírozási kiadás:

43.000 eFt-ban

belföldi finanszírozási kiadások

43.000 eFt-ban

kölcsön törlesztése Áht-on kívülre

43.000 eFt-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá
(3) A Képviselő-testület a Hivatal működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá
(4) A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá
(5) A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá
(7) A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá

6. Működési kiadások, engedélyezett létszámkeret

12. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a rendelet 3. és 7. számú melléklete szerint 62 főben határozza meg. A közfoglalkoztatottak létszáma 146 fő. Közfoglalkoztatás csak az Önkormányzatnál történik

(2) Az önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók munkabérét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak alapján, a köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak munkabérét a nemzeti köznevelésről szóló törvény és annak kormányrendelete szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzatnál köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók munkabérét a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben foglaltak alapján állapítja meg

(4) A Képviselő-testület az étkező hellyel rendelkező önállóan működő költségvetési szerveinél, az intézményvezetők által – munkakörükre való tekintettel – az ún. ”kötelező étkezőknek” minősített dolgozók részére, a tényleges munkában töltött étkezési napok támogatásával, havi 8.000 Ft nettó béren kívüli juttatást állapít meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) ba.) pontja alapján

(5) A köztisztviselők 2014. évi cafetéria-juttatásának összegét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a, valamint a költségvetési törvényben foglaltak figyelembe vételével 200.000.-Ft/fő/év összegben állapítja meg. A cafetéria-juttatásokhoz kapcsolódó – munkáltatót terhelő - közterhek az éves keretösszeg részét képezik

13. § (1) Külön részletezve a 5. számú melléklet az Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásait, valamint a működési célú pénzeszközátadásait mutatja be

(2) A rendelet 4. számú melléklete a tervezett társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásokat részletezi. A juttatások az Önkormányzat vagy a Hivatal költségvetésében jelennek meg, attól függően, hogy a jogszabály az adott ellátási formát mely szervezet vezetőjének a hatáskörébe utalja

Felhalmozási kiadások

14. § (1) Az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásait célonként és feladatonként a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza, megjelölve az európai uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett kiadásait

(2) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a rendelet 18. számú melléklet mutatja be

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá

7. Tartalék

15. § (1) A rendelet 3. és 8. számú mellékletében szereplő általános tartalék összege: 4.500 e Ft, mely az előre nem tervezhető feladatok megoldására nyújt fedezetet. A tartalék az Önkormányzat költségvetésében került megtervezésre.

(2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt

8. Költségvetési hiány, a hiány finanszírozásának módja

16. § (1) Földes Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének e rendelet 4§ (1) bekezdés szerinti hiányát az előző évi pénzmaradvány igénybevételével kívánja finanszírozni

(2) Az évközi likviditási gondok megoldására az önkormányzat a számlavezető pénzintézetnél likvidhitel-kerettel gazdálkodhat. A likvidhitel-keretről szóló megállapodás csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően köthető meg. Az igénybevett hitelről a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja

(3) Hitel csak a Képviselő-testület döntése után vehető fel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásainak figyelembe vételével. Az erre vonatkozó előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé

(4) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a garancia és kezességvállalás, értékpapír vásárlás, váltókibocsátás és elfogadás, kötvénykibocsátás, pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre vonatkozó szerződéskötés, figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait

(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötés, illetve értékpapír vásárlás útján hasznosítható. A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt

9. Helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

17. § (1) Az önkormányzat illetékességi területén a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik

(2) A Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetését a 20. számú melléklet tartalmazza

10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról. A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 17. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői felelősek intézményeik saját bevételeinek beszedéséért, kiadási előirányzataik betartásáért. Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben szereplő önkormányzatot érintő bevételek beszedésére és az ott meghatározott kiadások teljesítésére

(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Hivatal

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendkívüli esetben két testületi ülés között hatáskörében eljárva, a költségvetési szabályoknak megfelelően – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – 100.000 Ft-ig döntsön. E keret nem használható fel az önkormányzat bármely költségvetési szervének alkalmazotti béremelésére, jutalmazására

(6) Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni

(7) A feladatelmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(8) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat költségvetési szervei kötelesek betartani. Az előirányzat túllépése fegyelmi felelősséget vonhat maga után

(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(10) A költségvetés évére, illetve az azt követő évekre több éves pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság írásbeli véleményének előterjesztéshez történő csatolásával terjeszthető a Képviselő-testület elé.

(11) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról

(12) Amennyiben az Országgyűlés - az önkormányzatot érintő módon - előirányzatot zárol, csökkent vagy töröl, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását

(13) Az összevont mérlegben jóváhagyott kiemelt előirányzatok és a rendelet 7. számú melléklete szerint elfogadott önkormányzati és intézményi szintű létszámkeretek megváltoztatását, valamint a címrendben szereplő költségvetési szervek kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn

19. § Az önkormányzat közvetett támogatásait a 19. számú melléklet tartalmazza.

20. § Az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait - a vonatkozó év tervadatai, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatai szerinti bontásban - a 15. számú melléklet tartalmazza

11. Önkormányzati biztos

21. § (1) Az önkormányzat hivatala köteles tájékoztatni a fenntartót, ha az önkormányzat költségvetési szervei 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatuknak 10%-át, vagy a 50 millió Ft-ot

(2) Amennyiben a költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti tartozás állománya meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 50 millió Ft-ot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, a Képviselő-testület a felügyelete alatt álló költségvetési szerv költségére önkormányzati biztost rendel ki

(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére irányuló előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé, javaslatot téve az önkormányzati biztos személyére is

(4) A tartozás állományának fennállásáig csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése mellett vállalható további kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés

12. Vegyes és záró rendelkezések

22. § (1) E rendelet mellékletei szerinti táblarendszert a Képviselő-testület elfogadja. Jóváhagyja, hogy ebben a formátumban készüljenek az önkormányzat költségvetési rendelet-módosításai és zárszámadási rendelete

(2) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 01. napjától kell alkalmazni

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik

1. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata

C Í M R E N D J E

Cím száma

Cím neve

1.

Földes Nagyközség Önkormányzata

2.

Földesi Polgármesteri Hivatal

3.

Földesi Szociális Szolgáltató Központ

4.

Karácsony Sándor Közösségi Ház

5.

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

6.

Földes Községi Könyvtár

2. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2014. évi bevételi előirányzatainak részletezése

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Földes Nagyközség Önkormányzata

Földesi Polgármesteri Hivatal

Földesi Szociális Szolgáltató Központ

Karácsony Sándor Közösségi Ház

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

Földes Községi Könyvtár

Önkormányzat mindösszesen

A.) Önkormányzat működési célú költségvetési bevételei (I+II+III+IV)

398465

200

0

1668

4800

50

405183

I

Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+…6)

265827

0

0

0

0

0

265827

1

Önkormányzatok működési támogatásai

236133

236133

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

117326

117326

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

70446

70446

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogataása

41337

41337

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4762

4762

Működési célú központosított támogatások

2262

2262

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

2

Elvonások és befizetések

0

3

Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről

0

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

29694

29694

II.

Közhatalmi bevételek (1+2+…+7)

73725

100

0

0

0

0

73825

1

Adók

0

2

Illetékek

0

3

Járulékok

0

4

Vagyoni tipusú adók

7800

7800

- magánszemélyek kommunális adója

7800

7800

5

Termékek és szolgáltatások adói

55000

55000

- iparüzési adó

55000

55000

6

Gépjármúadó

10000

10000

Egyéb áruhasználati és szolg.adók

205

205

- idegenforgalmi adó

55

55

- talajterhelési díj

150

150

7

Egyéb közhatalmi bevételek

720

100

0

0

0

0

820

- igazgatási szolgáltatási díj

100

100

- birságok, pótlékok

720

720

III.

Működési bevételek (1+2+…+8)

58913

100

0

1668

4800

50

65531

1

Áru- és készletértékesítés

0

0

2

Szolgáltatások ellenértéke

29055

100

1668

2500

50

33373

3

Tulajdonosi bevétel

14186

14186

4

Intézményi ellátási díjak

1700

2300

4000

5

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

13872

13872

6

Kamat

0

7

Egyéb pénzügyi művelet

0

8

Egyéb működési bevétel

100

100

IV.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (1+2+3)

0

0

0

0

0

0

0

1

Működési célú garancia-és kezességv.származó megtérülések áh.kivülről

0

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.kivülről

0

3

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B.) Felhalmozási célú költségvetési bevételek (V+VI+VII)

102254

0

0

0

0

0

102254

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

100654

0

0

0

0

0

100654

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

2

Felhalm. célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh.belülről

0

3

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről

0

4

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről

0

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

100654

100654

VI.

Felhalmozási bevétel (1+2+3+4)

0

1

Immateriális javak értékesítése

0

2

Ingatlanok értékesítése

0

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

4

Részesedések értékesítés, megszünés kapcs. Bevételek

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(1+2+3)

1600

0

0

0

0

0

1600

1

Felhalm.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kivülről

0

2

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.kivülről

1600

1600

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

C.)

Működési finanszírozási bevételek (1+2…7)

8285

83961

9544

9223

94180

9149

214342

1

Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltás

0

2

Hosszú lejáratú hitel felvétel

0

3

Rövid lejáratú hetel felvétel

0

4

Kölcsön felvétel

0

5

Betét elhelyezés

0

6

Költségvetési maradvány , vállalkozási maradvány igénybevétele

8285

8285

7

Irányító szervi támogatás

83961

9544

9223

94180

9149

206057

D.)

Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+…7)

8784

0

0

0

0

0

8784

1

Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltás

0

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

4

Kölcsön felvétel

0

5

Betét elhelyezés

0

6

Költségvetési maradványn, vállalkozói maradvány igénybevétele

8784

8784

7

Irányító szervi támogatás

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)

517788

84161

9544

10891

98980

9199

730563

Irányító szervi támogatás miatti konszolidálás

0

83961

9544

9223

94180

9149

206057

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

517788

200

0

1668

4800

50

524506

3. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2014. évi kiadási előirányzatainak részletezése

Adatok e Ft-ban

Megnevezés

Földes Nagyközség Önkormányzata

Földesi Polgármesteri Hivatal

Földesi Szociális Szolgáltató Központ

Karácsony Sándor Közösségi Ház

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

Földes Községi Könyvtár

Önkormányzat mindösszesen

1.

Személyi juttatások

49139

42765

6505

4803

60828

5056

169096

2.

Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó

11059

11581

1756

1297

16218

1365

43276

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

91442

15981

1283

4791

21534

2778

137809

4.

Ellátottak péntbeli juttatásai

3880

13000

16880

5.

Egyéb műküdési célú kiadások

40673

0

0

0

0

0

40673

5.1 Elvonások ,befizetések

30707

30707

5.2. Támogatás érték.műk.kiadás

5203

5203

5.3. Működési célú pe.átadás

4763

4763

5.4. Müködési célú visszatér.támog.kölcs.állh.kiv.

0

6

Működési célú tartalék

4500

4500

I. Működési kiadások összesen (1+2+3+4+5+6)

200693

83327

9544

10891

98580

9199

412234

1.

Felújítások

0

- EU-s forrásból megvalósuló progarmok

2.

Beruházások

68038

834

400

69272

- EU-s forrásból megvalósuló progarmok

55768

55768

3.

Egyéb felhalm. célú pénzeszközátadás

0

- Felhalm.célú pe.átadás állh.belülre

0

- Felhalm.célú támog./kölcsönök visszatérülése

- Felhalm.célú pe.átadás állh.kívülre

0

4.

Felhalmozási célú tartalék

II. Felhalmozási kiadások összesen (1+2+3+4)

68038

834

0

0

400

0

69272

Kiadások összesen (I+II):

268731

84161

9544

10891

98980

9199

481506

1.

Működési célú finanszírozási kiadások

206057

0

0

0

0

0

206057

1.1 Belföldi finaszírozási kiadások

206057

206057

Hitelek, kölcsönök törlesztése

0

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

0

Betét elhelyezése

0

Központi, irányitószervi támogatás (intézményfinanszírozás)

206057

206057

12. Külföldi finanszírozási kiadások

0

2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

43000

43000

1.1 Belföldi finaszírozási kiadások

43000

43000

Hitelek, kölcsönök törlesztése

43000

43000

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

0

Betét elhelyezése

0

Központi, irányitószervi támogatás (intézményfinanszírozás)

0

12. Külföldi finanszírozási kiadások

0

III. Finanszírozási kiadások (1+2)

249057

0

0

0

0

0

249057

Kiadások összesen:( I+II+III)

517788

84161

9544

10891

98980

9199

730563

Intézményfinanszírozás (-)

206057

0

0

0

0

0

206057

Konszolidált kiadások összesen:

311731

84161

9544

10891

98980

9199

524506

Engedélyezett létszám ( fő)

13,5

14

4

3

24,5

3

62

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

146

146

4. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2014. évi társadalom -szociálpolitikai

és egyéb juttatásainak előirányzata

Földes Nagyközség Önkormányzata

Földesi Polgármesteri Hivatal

Összesen

Átmeneti segély

Temetési segély

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Közgyógyellátás

Rendszeres szociális segély

Lakásfennt tám.norm. alapon

Megnevezés/Kormányzati funkció

107060

103010

104051

101150

105010

106020

Átmeneti segély

1300

500

1800

Temetési segély

0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

50

50

Arany János tehetséggondozó program

250

250

Köztemetés

900

900

Természetben nyújtott átmeneti segély

450

450

Közgyógyellátás

430

Rendsz.szoc.segély (10% önrész)

600

600

Foglalkoztatást hely.támog.(20 % önrész)

9800

9800

Lakásfenntartási támogatás ( 10% önr.)

2600

2600

ÖSSZESEN

2650

500

300

430

10400

2600

16450

MINDÖSSZESEN

3880

13000

16880

5. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata 2014. évi támogatásértékű működési kiadásainak,

működési célú pénzeszközátadásainak előirányzatai

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Eredeti Előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Községi Sportegyesület Földes

3400

3400

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

500

500

Földesi Polgárőrség

150

150

Népfőiskolai Egyesület

713

Működési célú pénzeszközátadás összesen:

0

4763

0

4050

Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás szociális feladat ellátásához

5003

5003

Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA)

200

200

Támogatásértékű működési kiadások összesen:

5003

200

0

5203

PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

5003

4963

0

9253

6. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata 2014. évi összesített

felhalmozási előirányzatai célonként és feladatonként

Adatok e Ft-ban

Ssz.

Cím

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Európai Uniós forrás

kormányzati funkció

1.

Földes Nagyközség Önkormányzata

Felújítási kiadások

Felújítási kiadások összesen:

0

Beruházási kiadások

1.

Községi piaccsarnok kiegésztítő munkálatok (aszfaltozás, kerítés ép.)

1500

47120

2.

Földes csapadék vízelveztő rendsz.(S1-S2)

12253

ÉÁOP-5.1.2/D2-11

52020

3.

Szennyvíztelep bővítése korszerűsítése

42715

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0014

52020

4.

Tároló építés Mezögazd. Start minta program

6073

41233

5.

2014.évi önkm.fejleszt pály. Önerő Óvoda épület felújítás

3333

91140

6.

Ingatlan vásárlás (föld terület )

200

81061

7.

Nyomtató, kisértékü eszközök beszerz iskola konyha

350

96020

8.

Szivattyú,hegesztőtrafó beszerzés (Strand)

315

81061

9.

Pénztárgép ( strand)

200

81061

10.

Tanya program önerő

800

66020

11.

Településrendezési terv mód.

300

11130

Beruházási kiadások összesen:

68039

2.

Földesi Polgármesteri Hivatal

Felújítási kiadások

Felújítási kiadások összesen:

0

Beruházási kiadások

1.

Integrált könyvelő program

534

11130

2.

Számítógép, kisértékü eszk.beszerz.

300

11130

Beruházási kiadások összesen:

834

3.

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

Felújítási kiadások

Felújítási kiadások összesen:

0

Beruházási kiadások

1.

Kisértékü eszközbeszerzés Óvoda konyha

200

96010

2.

Szakmai eszköz beszerzés

200

91110

Beruházási kiadások összesen:

400

Felújítási kiadások mindösszesen:

0

Beruházási kiadások mindösszesen:

69273

Felhalmozási kiadások mindösszesen

69273

7. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata összesített

2014. évi engedélyezett létszámkerete

Cím

Szakfeladat megnevezése

Kormányzati funkció

Létszám

száma

neve

1.

Földes Nagyközség Önkormányzata

Engedélyezett létszám összesen

159,5

- ebből közfoglalkoztatottak

146

Önkormányzati igazg.tevékenys.

11130

1

Üdülői szálláshelyszolgáltatás

81071

0,5

Iskolai intézményi étkeztetés

96020

5,5

Város és község gazd.m.n.s.tevk.

66020

3

Háziorvosi alapellátás

72111

1

Család és nővédelmi gondozás

74031

2

Hosszú időtartamú közfogl.munk.vég.

41233

84

Egyéb közfoglalkoztatás

41236

62

Szabadidős park,fürdő és strand szolg.

81061

0,5

2.

Földesi Polgármesteri Hivatal

Engedélyezett létszám összesen

14

- ebből közfoglalkoztatottak

0

Önkormányzati igazg.tevékenys.

11130

13

Adó,illeték kiszabása,beszedése.adell.

11220

1

3.

Földesi Szociális Szolgáltató Központ

Engedélyezett létszám összesen

4

- ebből közfoglalkoztatottak

0

Támogató szolgálat

101222

4

4.

Karácsony Sándor Közösségi Ház

Engedélyezett létszám összesen

3

- ebből közfoglalkoztatottak

0

Közművelődési tevékenység és tám.

82092

3

5.

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

Engedélyezett létszám összesen

24,5

- ebből közfoglalkoztatottak

0

Óvodai intézményi étkeztetés

96010

3,5

Óvodai nevelés, ellátás

91110

21

6.

Földes Községi Könyvtár

Engedélyezett létszám összesen

3

- ebből közfoglalkoztatottak

0

Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvt.

82042

3

Önkormányzat mindösszesen létszáma:

208

-ebből közfoglalkoztatottak létszáma:

146

8. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata

összesített 2014. évi költségvetésének

mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Működési bevételek

Müködési kiadás

I.Müködési célú támogatások Áht.-on belülről

257427

8400

265827

1.Személyi juttatások

167466

1630

169096

II. Közhatalmi bevételek

73825

73825

2. Munkaadókat terhelő járulékok

42849

427

43276

III. Müködési bevételek

37900

27631

65531

3.Dologi kiadások

115814

21995

137809

IV. Átvett pénzeszközök államházt. Kivülről

0

4. Ellátottak pénzbeli támogatása

16880

16880

0

5. Egyéb működési kiadások

40210

4963

45173

0

ebből: általános tartalék

4500

4500

0

Müködési költségvetési bevételek (I+II+III+IV)

369152

36031

0

405183

Működési költségvetési kiadás összesen:

383219

29015

0

412234

Működési költségvetési egyenleg

Működési finanszírozási bevételek

214342

0

0

214342

Működési finanszírozási kiadás

206057

0

0

206057

Belső finanszírozási bevétel

214342

214342

Belföldi finanszírozási kiadás

206057

0

0

206057

Előző évi kv.maradvány igénybevétele

8285

8285

intézmény finanszírozás

206057

206057

Irányítószervi támogatás

206057

206057

Működési célú költségvetési bevételek összesen:

583494

36031

0

619525

Működési célú költségvetési kiadások összesen:

589276

29015

0

618291

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadás

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

100654

100654

1. Beruházási kiadások Áfá-val

69272

69272

VI: Felhalmozósi bevételek

0

2. Felújítási kiadások Áfá-val

VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

1600

1600

3. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási kötségvetési bevételek összesen:(V+VI+VII)

100654

1600

0

102254

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:

69272

0

0

69272

Felhalmozási költségvetési egyeneleg

Felhalmozási finaszírozási bevételek

8784

0

0

8784

Felhalmozási finanszírozási kiadás

43000

0

0

43000

Belső finanszírozási bevétel

8784

0

0

8784

Belföldi finanszírozási kiadás

43000

0

0

43000

Kölcsöntörlesztés áh.kivülről

Kölcsön törlesztés áh. Kivülre

43000

43000

Előző évi kv. maradvány igénybevétele

8784

8784

Felhalmozási célú bevétel összesen

109438

1600

0

111038

Felhalmozáso célú kiadások összesen:

112272

0

0

112272

Önkormányzati bevételek összesen :

692932

37631

0

730563

Önkormányzati kiadások összesen :

701548

29015

0

730563

Irányítószervi támogatás konszolidálása(-)

206057

0

0

206057

Intézményi finanszírozás konszolidálása(-)

206057

0

0

206057

Konszolidált bevétek összesen

486875

37631

0

524506

Konszolidált kiadás összesen

495491

29015

0

524506

9. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata

2014. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

EREDETI ELŐIR.

KIADÁSOK

EREDETI ELŐIR.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Működési bevételek

Müködési kiadás

I.Müködési célú támogatások Áht.-on belülről

257427

8400

265827

1.Személyi juttatások

47509

1630

49139

II. Közhatalmi bevételek

73725

73725

2. Munkaadókat terhelő járulékok

10632

427

11059

III. Müködési bevételek

31382

27531

58913

3.Dologi kiadások

69547

21895

91442

IV. Átvett pénzeszközök államházt. Kivülről

0

0

4. Ellátottak pénzbeli támogatása

3880

3880

5. Egyéb működési kiadások

40210

4963

45173

ebből: általános tartalék

4500

4500

0

Müködési költségvetési bevételek (I+II+III+IV)

362534

35931

0

398465

Működési költségvetési kiadás összesen:

171778

28915

0

200693

Működési költségvetési egyenleg

-15301

7016

0

-8285

0

Működési finanszírozási bevételek

8285

0

0

8285

Működési finanszírozási kiadás

206057

206057

Belső finanszírozási bevétel

8285

0

0

8285

Belföldi finanszírozási kiadás

206057

0

0

206057

Előző évi kv.maradvány igénybevétele

8285

8285

intézmény finanszírozás

206057

206057

Működési célú költségvetési bevételek összesen

370819

35931

0

406750

Működési célú költségvetési kiadások összesen:

377835

28915

0

406750

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadás

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

100654

0

100654

1. Beruházási kiadások Áfá-val

68038

0

68038

VI: Felhalmozósi bevételek

0

1600

1600

2. Felújítási kiadások Áfá-val

0

0

0

0

VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

3. Egyéb felhalmozási kiadások

0

Felhalmozási kötségvetési bevételek összesen:(V+VI+VII)

100654

1600

0

102254

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

68038

0

0

68038

Felhalmozási költségvetési egyeneleg

-10384

1600

0

-8784

0

Felhalmozási finaszírozási bevételek

8784

0

0

8784

Felhalmozási finanszírozási kiadás

43000

0

0

43000

Belső finanszírozási bevétel

8784

0

0

8784

Belföldi finanszírozási kiadás

43000

0

0

43000

Kölcsöntörlesztés áh.kivülről

0

0

Kölcsön törlesztés áh. Kivülre

43000

43000

Előző évi kv. maradvány igénybevétele

8784

8784

Felhalmozási célú bevételek összesen:

109438

1600

0

111038

Felhalmozási célú kiadások összesen:

111038

0

0

111038

Önkormányzati bevételek összesen :

480257

37531

0

517788

Önkormányzati kiadások összesen :

488873

28915

0

517788

10. melléklet

Földesi Polgármesteri Hivatal

2014. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Kötelező feladat

Önként.vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Működési bevételek

Müködési kiadás

I.Müködési célú támogatások Áht.-on belülről

1.Személyi juttatások

42765

42765

II. Közhatalmi bevételek

100

100

2. Munkaadókat terhelő járulékok

11581

11581

III. Müködési bevételek

100

100

3.Dologi kiadások

15881

100

15981

IV. Átvett pénzeszközök államházt. Kivülről

4. Ellátottak pénzbeli támogatása

13000

13000

5. Egyéb működési kiadások

ebből: általános tartalék

Müködési költségvetési bevételek (I+II+III+IV)

100

100

0

200

Működési költségvetési kiadás összesen:

83227

100

0

83327

Működési költségvetési egyenleg

-83127

Működési finanszírozási bevételek

83961

0

0

83961

Működési finanszírozási kiadás

Belső finanszírozás

83961

0

0

83961

Intézmény finanszírozás

83961

83961

Működési célú költségvetési bevételek összesen

84061

100

0

84161

Működési célú költségvetési kiadások összesen:

83227

100

0

83327

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadás

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

1. Beruházási kiadások Áfá-val

834

834

VI: Felhalmozósi bevételek

2. Felújítási kiadások Áfá-val

VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási kötségvetési bevételek összesen:(V+VI+VII)

Felhalmozásiköltségvetési kiadások összesen:

834

0

0

834

Felhalmozási költségvetési egyeneleg

Felhalmozási finaszírozási bevételek

Felhalmozási finanszírozási kiadás

Felhalmozási célú bevételek összesen:

Felhalmozási célú kiadások összesen:

834

0

0

834

Önkormányzati bevételek összesen :

84061

100

0

84161

Önkormányzati kiadások összesen :

84061

100

0

84161

11. melléklet

Földesi Szociális Szolgáltató Központ

2014. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Működési bevételek

Müködési kiadás

I.Müködési célú támogatások Áht.-on belülről

1.Személyi juttatások

6505

6505

II. Közhatalmi bevételek

2. Munkaadókat terhelő járulékok

1756

1756

III. Müködési bevételek

3.Dologi kiadások

1283

1283

IV. Átvett pénzeszközök államházt. Kivülről

4. Ellátottak pénzbeli támogatása

0

5. Egyéb működési kiadások

0

ebből: általános tartalék

Müködési költségvetési bevételek (I+II+III+IV)

Működési költségvetési kiadás összesen:

9544

0

0

9544

Működési költségvetési egyenleg

-9544

0

0

-9544

Működési finanszírozási bevételek

9544

0

0

9544

Működési finanszírozási kiadás

Belső finanszírozás

9544

0

0

9544

Intézmény finanszírozás

9544

9544

Működési célú költségvetési bevételek összesen

9544

0

0

9544

Működési célú költségvetési kiadások összesen:

9544

0

0

9544

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadás

V. Felhalm. célú támogatások Áht.-on belülről

1. Beruházási kiadások Áfá-val

VI: Felhalmozósi bevételek

2. Felújítási kiadások Áfá-val

VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalm.bevételek összesen:(V+VI+VII)

Felhalmozási kiadások összesen:

Felhalmozási költségvetési egyeneleg

Felhalmozási finaszírozási bevételek

Felhalmozási finanszírozási kiadás

Felhalmozásicélú bevétek összesen:

0

0

0

0

Finanszírozási célú kiadások összesen:

Önkormányzati bevételek összesen :

9544

0

0

9544

Önkormányzati kiadások összesen :

9544

0

0

9544

12. melléklet

Karácsony Sándor Közösségi Ház

2014. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Működési bevételek

Müködési kiadás

I.Müködési célú támogatások Áht.-on belülről

1.Személyi juttatások

4803

4803

II. Közhatalmi bevételek

0

2. Munkaadókat terhelő járulékok

1297

1297

III. Müködési bevételek

1668

1668

3.Dologi kiadások

4791

4791

IV. Átvett pénzeszközök államházt. Kivülről

4. Ellátottak pénzbeli támogatása

5. Egyéb működési kiadások

ebből: általános tartalék

Müködési költségvetési bevételek (I+II+III+IV)

1668

0

0

1668

Működési költségvetési kiadás összesen:

10891

0

0

10891

Működési költségvetési egyenleg

-9223

0

0

-9223

Működési finanszírozási bevételek

9223

0

0

9223

Működési finanszírozási kiadás

Belső finanszírozási bevételek

9223

0

0

9223

Intézmény finanszírozás

9223

9223

Működési célú költségvetési bevételek összesen:

10891

0

0

10891

Működési célú költségvetési kiadások összesen:

10891

0

0

10891

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadás

V. Felhalm. célú támogatások Áht.-on belülről

1. Beruházási kiadások Áfá-val

VI: Felhalmozósi bevételek

2. Felújítási kiadások Áfá-val

VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek összesen:(V+VI+VII)

Felhalmozási kiadások összesen:

Felhalmozási költségvetési egyeneleg

Felhalmozási finaszírozási bevételek

Felhalmozási finanszírozási kiadás

Belső finanszírozási bevételek

Felhalmozási bevétel összesen

Finanszírozási kiadások összese:

Felhalmozási célú bevételek összesen:

Felhalmozási célú kiadások összesen:

Önkormányzati bevételek összesen :

10891

0

0

10891

Önkormányzati kiadások összesen :

10891

0

0

10891

13. melléklet

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

2014. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Működési bevételek

Müködési kiadás

I.Müködési célú támogatások Áht.-on belülről

1.Személyi juttatások

60828

60828

II. Közhatalmi bevételek

2. Munkaadókat terhelő járulékok

16218

16218

III. Müködési bevételek

4800

4800

3.Dologi kiadások

21534

21534

IV. Átvett pénzeszközök államházt. kivülről

4. Ellátottak pénzbeli támogatása

5. Egyéb működési kiadások

ebből: általános tartalék

Müködési költségvetési bevételek (I+II+III+IV)

4800

0

0

4800

Működési költségvetési kiadás összesen:

98580

0

0

98580

Működési költségvetési egyenleg

-93780

Működési finanszírozási bevételek

94180

0

0

94180

Működési finanszírozási kiadás

Belső finanszírozás

94180

0

0

94180

Intézményi finanszírozás

94180

94180

Működési célú költségvetési bevételek összesen

98980

0

0

98980

Működési célú költségvetési kiadások összesen:

98580

0

0

98580

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadás

V. Felhalmozási célú támog. Áht.-on belülről

1. Beruházási kiadások Áfá-val

400

400

VI: Felhalmozósi bevételek

2. Felújítási kiadások Áfá-val

VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási kötségvetési bevételek összesen:(V+VI+VII)

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

400

0

0

400

Felhalmozási költségvetési egyeneleg

Felhalmozási finaszírozási bevételek

Felhalmozási finanszírozási kiadás

Felhalmozási célú bevételek összesen:

Felhalmozási célú kiadások összesen:

400

0

0

400

Önkormányzati bevételek összesen :

98980

0

0

98980

Önkormányzati kiadások összesen :

98980

0

0

98980

14. melléklet

Földes Községi Könyvtár

2014. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft

BEVÉTELEK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Működési bevételek

Müködési kiadás

I.Müködési célú támogatások Áht.-on belülről

1.Személyi juttatások

5056

5056

II. Közhatalmi bevételek

2. Munkaadókat terhelő járulékok

1365

1365

III. Müködési bevételek

50

50

3. Dologi kiadások

2778

2778

IV. Átvett pénzeszközök államházt. Kivülről

4. Ellátottak pénzbeli támogatása

5. Egyéb működési kiadások

ebből: általános tartalék

Müködési költségvetési bevételek (I+II+III+IV)

50

0

0

50

Működési költségvetési kiadás összesen:

9199

0

0

9199

Működési költségvetési egyenleg

-9149

Működési finanszírozási bevételek

9149

0

0

9149

Működési finanszírozási kiadás

Belső finanszírozás

9149

0

0

9149

Intézményfinanszírozás

9149

9149

Működési célú költségvetési bevételek összesen

9199

0

0

9199

Működési célú költségvetési kiadások összesen:

9199

0

0

9199

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadás

V. Felhalm. célú támogatások Áht.-on belülről

1. Beruházási kiadások Áfá-val

VI: Felhalmozósi bevételek

2. Felújítási kiadások Áfá-val

VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási kötségvetési bevételek összesen:(V+VI+VII)

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:(1+2+3)

Felhalmozási költségvetési egyeneleg

Felhalmozási finaszírozási bevételek

Felhalmozási finanszírozási kiadás

Felhalmozási célú bevétel összesen

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:

Önkormányzati bevételek összesen :

9199

0

0

9199

Önkormányzati kiadások összesen :

9199

0

0

9199

15. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata 2014. évi összesített költségvetési mérlege

Adatok e Ft.

A .) Költségvetési bevételek

Vonatkozó év tervadata

Előző év várható tényadata

Megelőző év tényadata

2014

2013

2012

I.

Önkormányzat működési költségvetési előirányzat-csoport bevételei

A.

Közhatalmi bevételek (1+….4)

73825

67656

65967

1.

Helyi adók

73105

66801

58281

2.

Illetékek

3.

Bírságok, díjak, pótlékok

720

855

583

4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

0

7103

B.

Itézményi működési bevételek (1+….8)

65531

141815

60415

1.

Áru- és készletértékesítés

541

2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

33373

48073

27730

3.

Bérleti díj

14186

2698

1076

4.

Intézményi ellátási díjak

4000

3814

5.

Alkalmazottak térítése

0

2775

6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

13872

89931

14424

7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

1113

273

8.

Egyéb működési célú bevétel

100

9782

C.

Átengedett központi adók

0

9825

144099

D.

Támogatások, kiegészítések (1+…7)

265827

329699

438462

1.

Feladatalapú állami támogatások

263565

250748

187590

2.

Központosított előirányzatok

2262

43627

152682

3.

Kiegészítő támogatás

32625

29243

4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.

Címzett és céltámogatások

6.

Vis maior támogatás

7.

Egyéb támogatás

2699

68947

E.

Működési célú pénzeszközök államháztartáson belülről (1+…6)

0

145466

613857

1.

Működési célú támogatás központi kv.szervtől

9598

104352

2.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6542

0

3.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

358

509505

4.

Társulástól átvett pénzeszköz

36

5.

EU támogatás

6.

Elkült.állami pénzalap.támogatás

128932

0

F.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

0

25396

13415

G.

Működési célú támogatások/kölcsönök visszatérülése

1813

Működési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G)

405183

719857

1338028

II.

Önkormányzat felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport bevételei

A.

Felhalmozási célú saját bevételek (1+..3)

0

2064

3907

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

1744

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

3907

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

320

B.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

100654

300930

EU támogatás

100051

C.

Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről

9179

13316

D.

Központosított támogatások

544

84364

E.

Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése

1600

617

179

Felhalmozási célú bevételek összesen (A+B+C+D+E):

102254

313334

101766

III.

Finanszírozási bevételek

A.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (1+….5)

223126

29547

1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

17069

28599

2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

3.

Betét visszavonásából származó bevétel

4.

Értékpapír értékesítése

5.

Egyéb belső finanszírozási bevételek támogatások (intézményfinanszírozás)

206057

B.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (1+…5)

0

44959

1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

44959

4.

Értékpapírok kibocsátása

5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek összsen (A+B)

223126

44959

29547

IV.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

-1525

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)

730563

1076625

1469341

Intézményfinanszírozás (-)

206057

0

509505

Konszolidált bevételek összesen:

524506

1076625

959836

B.) Költségvetési kiadások

Vonatkozó év tervadata

Előző év várható tényadata

Megelőző év tényadata

2014

2013

2012

1.

Személyi juttatások

169096

235940

287634

2.

Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó

43276

50256

69791

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

137809

253109

209195

4.

Ellátottak pénzbeli jutt.

16880

0

0

5.

Egyéb működési kiadások

40673

101171

694648

4.1. Támogatás érték.műk.kiadás

5203

7727

17316

4.2. Működési célú pe.átadás

4763

3700

6495

4.3. Társadalom és szocpol.és egyéb jutt.tám

0

89744

160265

4.5. Müködési célú visszatér.támog.kölcs.állh.kiv.

4.5. Előző évi műk. c.maradvány, pénzm.átadás

0

1067

5.

Működési célú tartalék

4500

I. Működési kiadások összesen (1+2+3+4+5)

412234

640476

1261268

1.

Felújítások

0

787

- EU-s forrásból megvalósuló progarmok

2.

Beruházások

69272

429980

39430

- EU-s forrásból megvalósuló progarmok

55768

419000

0

3.

Egyéb felhalm. célú pénzeszközátadás

0

1365

6942

- Felhalm.célú pe.átadás állh.belülre

1124

- Felhalm.célú támog./kölcsönök visszatérülése

1365

0

- Felhalm.célú pe.átadás állh.kívülre

- Felhalmozási kamat kiadás

5818

4.

Előző évi felhal.célú pénzmaradvány átad.

5.

Felhalmozási célú tartalék

II. Felhalmozási kiadások összesen (1+2+3+4+5)

69272

431345

47159

Kiadások összesen (I+II):

481506

1071821

1308427

1.

Működési célú finanszírozási kiadások

206057

0

0

Értékpapír vásárlás, visszavásárlás

Likviditási hitelek törlesztése

0

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kölcsön törlesztése

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét elhelyezése

Egyéb finanszírozási kiadások támogatások (intézményfinanszírozás)

206057

0

2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

43000

2389

88

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

2389

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

Kölcsön törlesztése

43000

88

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírokvisszaf.

Betét elhelyezése

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

Egyéb finanszírozási kiadások támogatások (intézményfinanszírozás)

III. Finanszírozási kiadások (1+2)

249057

2389

88

Kiadások összesen:( I+II+III)

730563

1074210

1308515

IV. Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások

-2054

0

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV)

730563

1072156

1308515

Intézményfinanszírozás (-)

206057

0

509505

Konszolidált kiadások összesen:

524506

1072156

799010

Engedélyezett létszám ( fő)

62

65

95

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

146

193

85

16. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata középtávú terve a saját bevételeiről

és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről

az Áht. 29/A §-a alapján

Adatok e Ft-ban

Sorszám

Önkormányzat saját bevételei a 353/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 2. § (1) alapján

2015.

2016.

2017.

1.

Helyi adóból származó bevétel

63005

63005

63005

2.

Önkormányzati vagyon és az önkományzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

14186

14186

14186

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel

0

0

0

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág,részvény, részesedés,vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

0

0

0

5.

Bírság-,pótlék-és díjbevétel

720

720

720

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

Saját bevételek összsesen:

77911

77911

77911

Hitelfelvételi korlát ( Stab.tv.10 § (3) bekezd.

38956

38956

38956

Sorszám

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

2015.

2016.

2017.

1.

Hitel, kölcsön felvétele aktuális tőke tartozás

0

0

0

2.

Értékpapir kibocsájtásból eredő fizetési kötel.

0

0

0

3.

Váltó kibicsájtásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

4.

Pénzügyi lizing szerződésben kikötött tőkerész

0

0

0

5.

Visszavásárlási kötelezettség

0

0

0

6.

Halasztott fizetés, részlet fizetés éventúli

0

0

0

7.

Fedezeti betét összege

0

0

0

17. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata 2014. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok e Ft-ban

Hónapok

2013

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

összesen

A) BEVÉTELEK

I.Müködési célú támogatások Áht.-on belülről

22 152

22 152

22 152

22 152

22 152

22 152

22 152

22 152

22 152

22 152

22 152

22 155

265 827

II. Közhatalmi bevételek

350

32 600

1 200

600

650

33 000

4 200

1225

73 825

III. Müködési bevételek

5 461

5 461

5 461

5 461

5 461

5 461

5 461

5 461

5 461

5 461

5 461

5460

65 531

IV. Átvett pénzeszközök államházt. Kivülről

0

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

7173

8586

46007

38888

100 654

VI: Felhalmozósi bevételek

0

0

VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1600

1 600

VIII.Finanszírozási bevételek

17069

17 069

0

Összes bevétel:

44 682

35 136

60 213

37 399

74 220

29 213

27 613

28 263

60 613

70 701

27 613

28 840

524 506

B) KIADÁSOK

1. Személyi juttatások

14091

14091

14091

14091

14091

14091

14091

14091

14091

14091

14091

14095

169096

2. Munkaadókat terhelő járulékok

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3610

43276

3. Dologi kiadás

11484

11484

11484

11484

11484

11484

11484

11484

11484

11484

11484

11485

137809

4. Ellátottak pénzbeli támogatása

1407

1407

1407

1407

1407

1407

1407

1407

1407

1407

1407

1403

16880

5. Egyéb működési kiadás

3389

3389

3389

3389

3389

3389

3389

3389

3389

3389

3389

3394

40673

6.Tartalékok

4500

4500

7. Felhalmozási kiadás

10500

1200

2300

8200

3000

40500

3572

69272

8.Finaszírozási kiadások

43000

43000

Összes kiadás:

44477

35177

36277

42177

79977

33977

33977

33977

33977

74477

33977

42059

524506

18. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata közvetett támogatásairól
Adatok e.Ft-ban

S.sz.

Az önkormányzat bevételi jogcímei

Kedvez-mény nélkül elérhető bevétel összesen

Ténylegesen tervezett bevétel

S.sz.

Közvetett támogatás

Kedvezmé-nyek összesen

I.

Működési bevételek

406733

405183

I.

Működési bevételek

1550

1.

a.)-Intézm.műk. bevétel ellátottak térítésidíjának, illetve kártérítés méltányossági alapon történő elengedése
b.)Helyiségek egyéb eszközök bérbeadása
lakbér,egyébbérlemény kedvezménye

4000
14207

4000
14186

1.

a.)-Intézm.műk. bevétel ellátottak térítési díjának, illetve kártérítés méltányossági alapon történő elengedése
b.)Helyiségek egyéb eszközök bérbeadása
lakbér,egyébbérlemény kedvezménye

-
21

2.

Helyi adók

63908

62855

2.

Helyi adók

1053

- Mg.szem.kom.adója

8853

7800

-Mg.szem.kom.adója

1053

- Iparűzési adó

51000

55000

- Iparűzési adó

- Idegenforg. adó

55

55

- Idegenforg. adó

3.

Átengedett közp. adók

10476

10000

3.

Átengedett közp. adók

476

Ebből:

Ebből:

- Gépjárműadó

10476

10000

- Gépjárműadó

476

4.

Támogatási kölcsön visszatérülése
a.)lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
b.)egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

0

0

4.

Támogatási kölcsön visszatérülése
a.)lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
b.)egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

0

I.). A működési bevételek 0,38 %-a a közvetett támogatás a tényleges tervezett előirányzathoz képest.
1., - A térítési díj méltányossági alapon történő elengedéséről a Képviselő-testület nem rendelkezett.
- Helyiségek egyéb eszközök bérbeadása, lakbér egyéb bérlemények kedvezménye esetében 0,15 %- a közvetett támogatás mértéke a tervezett előirányzathoz képest.
A kedvezmény egy lakás bérlő esetében 10 %-os mértékű.

2. A helyi adók 1,67 %-a közvetett támogatás, ténylegesen megtervezett bevételi előirányzathoz képest.
- A magánszemélyek kommunális adójának 13,5 %-a a közvetett támogatások aránya a megtervezett előirányzat képest.
A magánszemélyek kommunális adójánál 5000 Ft helyett 2200 Ft-ot fizet 376 fő:
Ø az egyedül álló személy, akinek a jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíj minimum másfélszeresét.
Ø családok esetében az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíj minimum összegét.

1. Az átengedett központi adók 4,76 %-a a közvetett támogatások aránya a megtervezett előirányzathoz képest.
- A gépjárműadónak 4,76 %-a a közvetett támogatások aránya a megtervezett előirányzathoz képest.
Gépjárműadó fizetése alól mentesek:
Ø Költségvetési szervek, egyházak, büntetés végrehajtó szerv.
Ø Társadalmi szervezet, alapítvány
Ø Mozgáskorlátozott személyt szállító jármű 100 KW teljesítményt el nem érő személygépkocsi
Ø Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság biztosítja a mentességet
Önkormányzatunknál 16 db gépjármű jogosult a fenti jogcím valamelyike alapján mentességre.
Gépjárműadó fizetési kedvezményre jogosultak:
Ø Környezetvédelmi osztályba besorolástól függően 20- 30 %-os kedvezményre jogosult autóbuszok, tehergépjárművek
Önkormányzatunknál 218 db gépjármű jogosult kedvezményre.

19. melléklet

FÖLDESI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2014. (II.12.) RNÖ számú
H A T Á R O Z A T A
a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról
A képviselő-testület
A Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg.

Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként, főbb jogcímcsoportonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám

BEVÉTELI JOGCÍMEK

2014. évi eredeti előirányzat

Önkormányzat működési bevételei (I+II+III+IV)

135

I

Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+…6)

135

1

Önkormányzatok működési támogatásai

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogataása

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú központosított támogatások

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2

Elvonások és befizetések

3

Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés államháztartáson belülről

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

135

II.

Közhatalmi bevételek (1+2+…+7)

1

Adók

2

Illetékek

3

Járulékok

4

Vagyoni tipusú adók

- magánszemélyek kommunális adója

5

Termékek és szolgáltatások adói

- iparüzési adó

6

Gépjármúadó

Egyéb árúhasználati és szolg.adók

- idegenforgalmi adó

- talajterhelési díj

0

7

Egyéb közhatalmi bevételek

- igazgatási szolgáltatási díj

- birságok, pótlékok

III.

Működési bevételek (1+2+…+8)

1

Áru- és készletértékesítés

2

Szolgáltatások ellenértéke

3

Tulajdonosi bevétel

4

Intézményi ellátási díjak

5

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

6

Kamat

7

Egyéb pénzügyi művelet

8

Egyéb működési bevétel

IV.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (1+2+3)

1

Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kivülről

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés államháztartáson kivülről

3

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási Költségvetési bevételek (V+VI+VII)

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2

Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés államháztartáson belülről

Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2014. évi működési, fenntartási kiadásai kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret

Adatok e Ft-ban

Cím

Gazdálkodási jogkör

Működési kiadások

Összesen

száma

neve

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Kiadások összesen

135

Működési kiadások

135

1. Személyi juttatások

2. Munkaadó.terh.járulékok

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

135

3.1. Készlet beszerzés

3.2. Szolgáltatások

135

3.3. Különféle dologi kiadások

4.Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadás ( tartalékkal együtt)

Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Kiadások mindösszesen:

135

Létszámkeret (fő)

0

Közhasznú foglk.(fő)

0

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevétel (1+2+3+4)

1

immateriális javak értékesítése

2

Ingatlanok értékesítése

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

Részesedések értékesítés, megszünés kapcs. Bevételek

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(1+2+3)

1

Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kivülről

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés államháztartáson kivülről

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Működési finanszírozási bevételek (1+2…7)

1

Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltás

2

Hosszú lejáratú hitel felvétel

3

Rövid lejáratú hetel felvétel

4

Kölcsön felvétel

5

Betét elhelyezés

6

Költségvetési maradvány , vállalkozási maradvány igénybevétele

7

Irányító szervi támogatás

Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+…7)

1

Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltás

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

4

Kölcsön felvétel

5

Betét elhelyezés

6

Költségvetési maradványn, vállalkozói maradvány igénybevétele

7

Irányító szervi támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

135

Irányító szervi támogatás miatti konszolidálás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

135

1

Az önkormányzati rendeletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 28.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 29. napjával.