Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

az „Esély Otthon – Egy életen át Földesen" pályázat ösztönző támogatásairól szóló 6/2019. (III.21) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 31- 2019. 07. 31

Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az „Esély Otthon – Egy életen át Földesen" pályázat ösztönző támogatásairól szóló 6/2019. (III.21) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. számú melléklete helyébe a rendelet melléklete lép

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezései a benyújtott, de még el nem bírált pályázatok esetében is alkalmazandóak

Mellékletek