Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 14/2016. (VII.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 01

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 14/2016. (VII.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2023.07.01.

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1)-ben és 88. § (4) bekezdés a), b) és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Hatályát veszti a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének14/2016.(VII.1.) Önkormányzati Rendelete.

2. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.