Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 14/2016. (VII.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 02- 2023. 07. 02

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 14/2016. (VII.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről1

2023.07.02.

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1)-ben és 88. § (4) bekezdés a), b) és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. július 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.