Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a település köztisztaságáról szóló 11/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 02- 2023. 07. 02

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a település köztisztaságáról szóló 11/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.07.02.

Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §. (1) bekezdés c) pontjában, 48. § (1)-(2) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és a 88. § (4) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. július 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.