Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a település köztisztaságáról szóló 11/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 02

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a település köztisztaságáról szóló 11/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.07.01.

Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §. (1) bekezdés c) pontjában, 48. § (1)-(2) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és a 88. § (4) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A település köztisztaságáról szóló 11/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §. (1) bekezdés c) pontjában, 48. § (1)-(2) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és a 88. § (4) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”

2. § (1) A település köztisztaságáról szóló 11/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A települési köztisztaság fenntartása érdekében az Önkormányzat gondoskodik a település közterületein)

„a) ismeretlen személy által elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék összegyűjtéséről és a MOHU Zrt. vagy szerződött alvállalkozója részére történő átadásáról,”

(2) A település köztisztaságáról szóló 11/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az összegyűjtött hulladékot az önkormányzat külön megrendelésére a MOHU Zrt. vagy annak szerződött alvállalkozója elszállítja és gondoskodik a hulladék kezeléséről.”

3. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.