Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VII. 17.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 18- 2023. 07. 18

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VII. 17.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.07.18.

Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében, valamint 43. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a magánszemélyek kommunális adójának helyi szabályairól az a következőket rendeli el:

1. § A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) 50% adókedvezmény illeti meg a központi személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerinti és ténylegesen is lakóhelyéül szolgáló építménye után azt az adóalanyt, akinek családjában az egy főre jutó jövedelme nem éri el a szociális vetítési alap összegét.

(2) 50% adókedvezmény illeti meg a központi személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerinti és ténylegesen is lakóhelyéül szolgáló építménye után azt az egyedül élő adóalanyt, akinek az egy főre jutó jövedelme nem éri el a szociális vetítési alap összeg másfélszeresét.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.